Unesite ključnu riječ

ALEKSANDRA VUKČEVIĆ - PROGRAMSKA ASISTENTKINJA

Aleksandra Vukčević je rođena 20.03.1993. godine u Podgorici.

Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore. Nakon odrađenog pripravničkog rada u Inicijativi mladih za ljudska prava, zasniva radni odnos u Građanskoj alijansi, čija je jedna od jedinica i YIHR.

Tokom studentskih dana je volontirala za NVO Biciklo.me, koji se bavi promocijom biciklizma i zdravih stilova života. Bila je aktivan član ELSE, međunarodne organizacije studenata prava.

Tokom pripravničkog rada za YIHR, radila je na brojnim projektima sa mladim ljudima, a koji su se ticali suočavanja s prošlošću, ljudskim pravima, pravima mladih, ali i monitoringom medija.

Od januara 2019. godine, radi na projektu koji se tiče pružanja besplatne pravne pomoći tražiocima azila i licima u integraciji, u saradnji sa UNHCR-om.

Trenutno je na poziciji programskog asistenta u Građanskoj alijansi.

Tečno govori engleski jezik.