Enter your keyword

ALEXANDRA VUKCEVIC - asistente e projektit

Aleksandra Vukçeviq është nga Podgorica. Ka diplomuar në drejtësi në Universitetin e Malit të Zi dhe aktualisht është praktikante në Aleancën Qytetare. Poashtu është vullnetare aktive në OJQ Biciklo.me, ku ajo pati mundësinë për të marrë hapat e para lidhur me drejtësinë, duke punuar në projektin “Biçikleta është ligj”.

Gjatë ditëve studentore, ajo mori pjesë në seminare dhe konferenca të shumta që kanë të bëjnë me të drejtat e njeriut, demokracinë, aftësitë e biznesit dhe gazetarinë.

Ajo flet anglisht, a poashtu e njeh edhe gjuhën italiane.

Si një nga adhuruesit e natyrës, ai i kalon fundjavat duke u përpjekur për të arritë edhe një tjetër pikë malore, ose duke i lëviz pedalet në shtigjet e fshatit, duke kërkuar vende të përshtatshme për të fotografuar bukurinë tonë të egër.