Unesite ključnu riječ

BORIS RAONIĆ - Razvojni direktor

Boris Raonić je iz Podgorice. Diplomirani pravnik, 90-ih bio je aktivan u Liberalnom savezu Crne Gore, a tokom studija bio je jedan od osnivača prvih NVO-a u Crnoj Gori. Radio je i kao novinar, a od 2000. godine započinje svoj angažman u civilnom sektoru, kao koordinator Nansen dijalog centra. Bio je organizator više ekoloških, građanskih i pacifističkih akcija u Crnoj Gori.

Autor je brojnih tekstova iz oblasti dijaloga, tolerancije, političke kulture i rješavanja sporova, kao i producent nekoliko dokumentarnih filmova koji se bave suočavanjem sa prošlošću.

Bio je član Nacionalnog savjeta za evropske integracija, rukovodećih organa nekoliko NVO-a, Skupštinskog Odbora za izmjenu izbornog zakonodavstva, Etičkog odbora Uprave policije i više radnih grupa za izradu zakonskih rješenja. Član je više IVLP mreže, Transformation thinkers, EGAMa, PtoP i brojnih sličnih.

Direktor Škole demokratskog rukovođenja. Boris je i međunarodni instruktor skijanja,a hobi su mu planinski biciklizam, košarka i fudbal.

Oženjen je Milenom, otac Teodorin, Nikolin i Andrijin.