Enter your keyword

Dušica Merdović - Pravni savjetnik

Rođena u Bijelom Polju. Završila je Pravni Fakultet u Podgorici, Univerziteta Crne Gore. Odmah nakon studija počela je da radi u NVO sektoru. Na projektima UNHCR-a  radila je u NVO  „Pravni Centar“, na pružanju besplatne pravne pomoći raseljenim licima, apatridima, žrtvama nasilja i tražiocima međunarodne zaštite. Tokom višegodišnjeg iskustva u NVO sektoru prisustvovala je velikom broju skupova na temu izbjegličkog  prava, apatridije i tema iz oblasti azila u Crnoj Gori. Svoju karijeru i dalje želi da gradi u istom smjeru .

Udata  i ima sina Vuka. Voli planine, rijeke i uživa u njihovim čarima. U slobodno vrijeme koristi da pobjegne na sjever, gdje opušta dušu.