Unesite ključnu riječ

EDINA HASANAGA ČOBAJ - FINANSIJSKO - ADMINISTRATIVNA DIREKTORICA

Edina Hasanaga Čobaj je iz Ulcinja. Završila je pedagoške studije na Filozofskom fakultetu u Nikšiću. Tokom studija uporedo je završila i univerzitetski kurs Liderstvo i rad s mladima, akreditovan od strane fakulteta za komunikacije u Jonkopingu, Švedska. Trenerica je iz nenasilne komunikacije i održala je nekoliko treninga iz nenasilne komunikacije sa mladim aktivistima i profesorima. Jedna je od autorki brojnih izvještaja o stanju ljudskih prava koji su objavljeni u Crnoj Gori, kao i dokumentarnih filmova koji se bave ljudskim pravima. Tokom godina u NVO sektoru dobila je višegodišnje iskustvo u planiranju, kao i u finansijsko-administrativnom vođenju projekata.

Jedno vrijeme radila je sa đecom sa teškoćama u razvoju. Voli plivanje. Sa svojim suprugom Bernardom imaju sina Dina i ćerkicu Eru.