Aleansa Qytetare

  • „ROMA PRIDE“

    OJQ Aleanca Qytetare (AQ) realizoi dje, me 1 tetor, aktivitetin "Biblioteka e Gjallë" në kuadër të Lëvizjes Evropiane Antiraciste (EGAM http://www.egam.eu) "Roma Pride", në bashkëpunim me OJQ Rinia rome, Qendrën për Tranzicionin Demokratik (CDT) dhe Organizatën Rinore të romëve "Ecni me ne - Phiren amenca". Read More
  • Forcimi i përgjegjësive të grave dhe të rinjve në jetën publike dhe politike

    Një seminar i përbashkët i Shkollës së Lidershipit Demokratik dhe Shkollës së Studimeve Politike të Këshillit të Evropës nga Bosnja dhe Hercegovina do të organizohet në hotelin "Palas" në Petrovac nga data 6-8 tetor. Read More
  • 1
  • 2

ROBIN HUD PRODUKCIONI

"Robin Hood" është një emision televiziv që ofron shërbime për qytetarët, në mënyrë që me zgjidhjen efikase të problemit të rrisin besimin mes qytetarëve dhe institucioneve.

Shfaqja është e fokusuar në zgjidhjen e problemeve me të cilat qytetarë përballen në jetën e përditëshme.

Në emisionin "Robin Hood" janë përpunuar më shumë se 800 raste në nëntë TV sezona, duke mbuluar tema që kajnë të bëjnë me rreth 70.000 persona, me sukses prej 70%. Shfaqja ka fituar besimin më të madh dhe shikueshmëri të lartë.

Risitë në konceptin e emisionit:

Krijimi i komunikimit të drejtpërdrejtë midis emisionit dhe rrjetit të organizatave joqeveritare dhe monitorëve të punës së gjykatas dhe shtëpive të shëndetit;
U nënshkrua Memorandumi për Bashkëpunim me Unionin e Sindikatave të Lira të Malit të Zi;
Platforma e hapur digjitale me të gjitha problemet e qytetarëve me geo mapping në: erobin.me.

Koncepti

"Robin Hood" është një program që zgjidh problemet me të cilët qytetarët përballen në jetën e përditëshme. Qytetarët kontaktonjnë emisionin me telefon, e-mail, letër ose personalisht. Ata paraqesin problemin, noftojnë rreth të gjitha rrethanave ligjore dhe të tjera përkatëse, tregojnë historinë e problemit, si dhe zhvillimet më të fundit dhe identifikojnë institucionin ose personin në shërbimin publik që "prodhon" problemin e tyre ne mosveprim ose veprim joadekuat.

Pastaj, në një periudhë të shkurtër kohe (pas kontakteve me rrjetin e OJQ-ve dhe vëzhguesve në terren, si dhe avokatët për sqarim ligjor ku është e nevojshme) gazetarët shkojnë në "fushë" dhe takohen me njerëzit që kanë paraqit problemin. Në prezantimin e problemeve të regjistruara në terren, ne duam të identifikojmë shkaqet dhe situatën aktuale, si dhe çfarë ndikimi ky problem ka në qytetarët. Aspektet tjera të problemit dhe zgjidhja paraqitën në transmetimin e drejtpërdrejt në emision, përmes bisedës mes udhëheqësit dhe përfaqësuesit të institucioneve përgjegjëse. Shpesh në emision ka disa të ftuar me që rasti ka të bëjë me disa institucione. Të gjitha të ftuarit në studio kanë mundësi të shpjegojnë si ka ardhur deri te problemi, cilat janë paqartësitë eventuale dhe më në fund për të sugjeruar mënyrën e zgjidhjes së problmit. Premtimet e bëra në emision para një audience të madhe në shumicën e rasteve është garancion se problemi do të zgjidhet, por jo gjithmonë. Kjo është arsyeja pse ne ndjekim këto raste, ftojmë të njëjtit mysafir prap gjatë vitit ose gjatë sezonit të ardhshëm, derisa të zgjidhet problemi. Më në fund, pas prezantimit të problemit dhe diskutimit me institucionet përgjegjëse, me telefon lidhet në emision edhe qytetari -ja i/e cili-a raportoi problemin dhe i jepet mundësija për të komentuar zgjidhjen e propozuar ose shpjegim e situatës nga të ftuarit në studio. Fjalën e fundit e ka audienca në studio, e cili kryesisht përbëhet nga studentët që kanë mundësinë për të shprehur mendimin e tyre kritik. Në këtë mënyrë, nëpërmjet komunikimit interaktiv me të gjithë aktorët, ne paraqesim të gjitha aspektet e problemit dhe nuk lehet hapësirë për paqartësi.

Ndoshta aspekti më i rëndësishëm i këti emisijoni ëahtë fakti që redaktori është në kontakt me qytetarët dhe përcjell zhvillimet e mëtejshme. Ndonjëherë raste të caktuara monitorohet dhe nga një vit, për shkak se institucionet përgjegjëse "harrojnë" premtimet e tyre ose thjesht nuk janë në përputhje me ligjet dhe rregulloret ekzistuese. Disa raste janë shqyrtu në emision edhe tetë herë gjatë dy viteve: pas prezantimit të parë të problemit dhe nësë nuk ka ardh deri te zgjidhja, ne kujtojmë opinionin mbi situatën dhe premtimet, dhe përsëri kërkohet që institucionet përkatëse të veprojnë në përputhje me ligjet dhe Kushtetutën, e cila shkelet por shkak të mosveprimit. Insistimi shpesh është i suksesshëm, dhe pas një kohe, institucionet përgjegjëse reagojnë dhe zgjidhin problemet. Kamerat televizive janë aty për të regjistruar momentet që janë më të rëndësishme për qytetarët, por poashtu ështe edhe kënaqësi e madhe për ekipin e "Robin Hood"-it.

RH në raporte

Raporti i USAID-it "Vlerësimi i korrupsionit: Mali i Zi" ka identifikuar emisionin "Robin Hood" të cilin e kanë përshkruar si një program unik, i pavarur që merret me ankesat e qytetarëve dhe në këtë mënyrë kontribuon në krijimin e vetëdijes publike mbi abuzimin e pushtetit dhe korrupsionin.

Në sezonin 2015/16, TV Mali i Zi, të premteve në 20h, do të transmetoi emisionin "Libri i ankesave", program prej gjysmë ore, i cili shërben si një shërbim për qytetarët, në mënyrë që me zgjidhjen efikase të problemit të tyre, të rris besimin mes qytetarëve dhe institucioneve.

Qytetarët problemet e veta i raportojnë me telefon, me e-mail dhe në rrjetet sociale. Shfaqja është e fokusuar në zgjidhjen e problemeve me të cilat përballen qytetarët çdo ditë. Redaktorja e emisionit dhe pas transmetimit të problemit përkatës, mbetet në kontakt me qytetarët dhe ndjekin zhvillimin e mëtejshëm të situatës.

Hidhni një sy

LAJMET E FUNDIT

LAJMET MË TË LEXUARA

TAGS

baner-nabavke-1 white  baner-part-1
 PROKURIMET    PJESËMARRJA NË GRUPET PUNUESE
logo-yihr white logo-35mm white logo-e-balkan white logo-upr

Kontaktet

Adresa: Rruga Studentska, nr. 21/a
               81000 Podgoricë, Mali i Zi
Tel/fax: +382 20 513 687
E-mail: office@gamn.org

Hartë