Aleansa Qytetare

  • „ROMA PRIDE“

    OJQ Aleanca Qytetare (AQ) realizoi dje, me 1 tetor, aktivitetin "Biblioteka e Gjallë" në kuadër të Lëvizjes Evropiane Antiraciste (EGAM http://www.egam.eu) "Roma Pride", në bashkëpunim me OJQ Rinia rome, Qendrën për Tranzicionin Demokratik (CDT) dhe Organizatën Rinore të romëve "Ecni me ne - Phiren amenca". Read More
  • Forcimi i përgjegjësive të grave dhe të rinjve në jetën publike dhe politike

    Një seminar i përbashkët i Shkollës së Lidershipit Demokratik dhe Shkollës së Studimeve Politike të Këshillit të Evropës nga Bosnja dhe Hercegovina do të organizohet në hotelin "Palas" në Petrovac nga data 6-8 tetor. Read More
  • 1
  • 2

E-DEMOKRACIJA NË MAL TË ZI

Diskriminimi gjatë punësimit

OJQ "35mm", anëtare e Aleancës qytetare sot nis projektin "E-demokracija në Mal të Zi" me qëllim të informimit të qytetarëve mbi problemet në shoqëri, ndërtimin e identitetit qytetar dhe ndërgjegjsimin e individit, si dhe pjesëmarrja e tyre aktive në zgjidhjen e ndryshimeve shoqërore.

Temat do ti prezantohen publikut, nga fillimi i prilli e më tej çdo muaj, do të gjinden në platformën TiceMe.Se dhe janë të bazuara në hulumtime dhe analiza të programit të anëtares së Aleancës Qytetare apo të organizatave partnere me të cilat AQ dhe anëtarët e saj kan bashkëpunuar.

Gjatë kësaj fushate në rrjetet sociale, video materiale, info-grafikë, dhe ndërveprim me qytetarët të cilët do të përdorin platformën TiceMe.Se, do të promovojë vlerat universale demokratike, respektimin e të drejtave të njeriut dhe sundimin e ligjit.

ticeme.se-diskriminacija-zaposljavanje

Temat të cilave do të jepet vëmendje të veçantë, sepse ne besojmë që kanë të bëjnë me ne, janë: diskriminimi në punësim; urrejtje ndaj tjerve dhe ndaj të ndryshëmve; Perceptimi i gjykatës dhe prokurorisë nga ana e qytetarëve; liria e mediave; pjesëmarrja e qytetarëve; kompetenca e policisë në trajtimin e qytetarëve; Korrupsioni në kujdesin shëndetësor; Të drejtat e punëtorëve, pacientëve dhe konsumatorëve; gjendja e mjedisit, dhe të tjera.

Diskriminimi në punësim në Mal të Zi, është tema me të cilën hapim këtë hapsirë në internet, temë e dedikuar nji anomalisë sociale dhe propozimeve për zgjidhjen e tyre. Në studim të cilin kemi realizuar kemi përfshi 507 njerëz nga nëntë komuna. Mostra përfshiu 80 për qind të të papunëve. Në pyetje për praninë e diskriminimit në punësim: 69 për qind e të anketuarve janë përgjigjur se ajo është e pranishme në masë të madhe, 27 për qind është i pranishëm në masë të vogël dhe vetëm 2 për qind nuk është i pranishëm aspak. Diskriminimi nga përkatësia politike është më i larti (83.8%), e ndjek diskriminimi ndaj gjinisë (65%), pastaj mosha (64,5%) dhe përkatësia etnike (64%). Vetëm në katër për qind të rasteve u të rasteve te diksrminimit në punësim janë paraqitur institucioneve përkatëse.

Thrasim të gjithë qytetarët të angazhohen përmes platformës TiceMe.Se dhe të kontribuojnë në krijimin e një shoqërie më të mirë në Mal të Zi, sepse e gjitha kjo ka të bëjë me të gjithë ne.

Kristina Qetkoviq
Koordinatore e progrmit mediatik
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Hidhni një sy

LAJMET E FUNDIT

LAJMET MË TË LEXUARA

TAGS

baner-nabavke-1 white  baner-part-1
 PROKURIMET    PJESËMARRJA NË GRUPET PUNUESE
logo-yihr white logo-35mm white logo-e-balkan white logo-upr

Kontaktet

Adresa: Rruga Studentska, nr. 21/a
               81000 Podgoricë, Mali i Zi
Tel/fax: +382 20 513 687
E-mail: office@gamn.org

Hartë