Aleansa Qytetare

  • „ROMA PRIDE“

    OJQ Aleanca Qytetare (AQ) realizoi dje, me 1 tetor, aktivitetin "Biblioteka e Gjallë" në kuadër të Lëvizjes Evropiane Antiraciste (EGAM http://www.egam.eu) "Roma Pride", në bashkëpunim me OJQ Rinia rome, Qendrën për Tranzicionin Demokratik (CDT) dhe Organizatën Rinore të romëve "Ecni me ne - Phiren amenca". Read More
  • Forcimi i përgjegjësive të grave dhe të rinjve në jetën publike dhe politike

    Një seminar i përbashkët i Shkollës së Lidershipit Demokratik dhe Shkollës së Studimeve Politike të Këshillit të Evropës nga Bosnja dhe Hercegovina do të organizohet në hotelin "Palas" në Petrovac nga data 6-8 tetor. Read More
  • 1
  • 2

(MOS)PUNIMI I PROKURORISË- SHIQIMI NGA ANA

Fondacioni "Aleanca Qytetare" më 19 maj 2016 në ora 13, para Zyrës së Prokurorit Publik të Lartë në rr. Slobode nr. 20, prezantoi publikimi "(Mos)punimi i prokurorisë- shiqimi nga ana".

Ky publikim është publikimi i dytë i publikimit me rastin e Ditës së shtetësisë. Këtë vit vëmendja jonë ishte tërhequr nga prokuroria. Me këtë publikim ne dëshironim të kujtojmë në rëndësinë e cilësisë së prokurorisë.

Ekonomia, politika, shoqëria, sporti, kultura, mediat - janë vetëm disa nga fushat në të cilat ne kemi qenë në kërkim të rasteve që prokuroria kishte dhënë rezultate të çuditshme, zhgënjyese dhe shpesh të pabesueshme. Prokuroria si një nga shtyllat e një aparati efektiv dhe efikas të shtetit nga natyra është gjithmonë në sy të publikut. Një nga elementet kyç në mekanizmin gjyqësor nuk mund ti lejoj vetes që të "ndryshket", sepse shteti atëherë ngadalëson procesin demokratik.

Ne shpresojmë se publikimi do të informojë dhe të frymëzojë të gjithë: sistemi prokurorial për të ndryshuar qasjen dhe metodën e punës, institucionet e tjera për të kontribuar në punën e tyre dhe publiku për të kërkuar efikasitetin dhe efekte të dukshme pozitive të ndjekjes penale.

Falenderime të veçanta shkojnë për partnerët për ndihmë dhe informacione ne lidhje me këtë botim: Rrjeti për Afirmimin e Sektorit të OJQ-ve (MANS), OJQ-ja LGBT Forum Progres, Bashkimi i Sindikatave të Lira të Malit të Zi (USSCG), Akcioni për të Drejtat e Njeriut (HRA) dhe Lëvizja Ekologjike "Ozon".

Publikimi mund të shkarkohet këtu.

Hidhni një sy

LAJMET E FUNDIT

LAJMET MË TË LEXUARA

TAGS

baner-nabavke-1 white  baner-part-1
 PROKURIMET    PJESËMARRJA NË GRUPET PUNUESE
logo-yihr white logo-35mm white logo-e-balkan white logo-upr

Kontaktet

Adresa: Rruga Studentska, nr. 21/a
               81000 Podgoricë, Mali i Zi
Tel/fax: +382 20 513 687
E-mail: office@gamn.org

Hartë