Aleansa Qytetare

 • AZILI NË TOKËN E TË PËRNDJEKURËVE

  Mali i Zi me vite përpiqet që të jetë një lider rajonal në drejtim të promovimit të të drejtave të personave LGBT. Nëse pyeten ata që punojnë në këtë fushë, pakënaqësia me kushtet është një qëndrimit pothuajse unik. Rruga është me gunga, e me plotë pengesa, dhe pothuajse as nuk ka filluar. Read More
 • DIALOGU ME BASHKËSINË NDËRKOMBËTARE

  Shkolla e Leadershipit Demokratik të mërkurën me 14 qershor në "Centre Ville" në Atlas Capital Center, organizon një ngjarje një-ditore për pjesëmarrësit e gjeneratës të XV dhe alumnistët e Shkollës. Read More
 • E-DEMOKRACIJA NË MAL TË ZI

  Diskriminimi gjatë punësimit OJQ "35mm", anëtare e Aleancës qytetare sot nis projektin "E-demokracija në Mal të Zi" me qëllim të informimit të qytetarëve mbi problemet në shoqëri, ndërtimin e identitetit qytetar dhe ndërgjegjsimin e individit, si dhe pjesëmarrja e tyre aktive në zgjidhjen e ndryshimeve shoqërore. Read More
 • 1
 • 2
 • 3

(MOS)PUNIMI I PROKURORISË- SHIQIMI NGA ANA

Fondacioni "Aleanca Qytetare" më 19 maj 2016 në ora 13, para Zyrës së Prokurorit Publik të Lartë në rr. Slobode nr. 20, prezantoi publikimi "(Mos)punimi i prokurorisë- shiqimi nga ana".

Ky publikim është publikimi i dytë i publikimit me rastin e Ditës së shtetësisë. Këtë vit vëmendja jonë ishte tërhequr nga prokuroria. Me këtë publikim ne dëshironim të kujtojmë në rëndësinë e cilësisë së prokurorisë.

Ekonomia, politika, shoqëria, sporti, kultura, mediat - janë vetëm disa nga fushat në të cilat ne kemi qenë në kërkim të rasteve që prokuroria kishte dhënë rezultate të çuditshme, zhgënjyese dhe shpesh të pabesueshme. Prokuroria si një nga shtyllat e një aparati efektiv dhe efikas të shtetit nga natyra është gjithmonë në sy të publikut. Një nga elementet kyç në mekanizmin gjyqësor nuk mund ti lejoj vetes që të "ndryshket", sepse shteti atëherë ngadalëson procesin demokratik.

Ne shpresojmë se publikimi do të informojë dhe të frymëzojë të gjithë: sistemi prokurorial për të ndryshuar qasjen dhe metodën e punës, institucionet e tjera për të kontribuar në punën e tyre dhe publiku për të kërkuar efikasitetin dhe efekte të dukshme pozitive të ndjekjes penale.

Falenderime të veçanta shkojnë për partnerët për ndihmë dhe informacione ne lidhje me këtë botim: Rrjeti për Afirmimin e Sektorit të OJQ-ve (MANS), OJQ-ja LGBT Forum Progres, Bashkimi i Sindikatave të Lira të Malit të Zi (USSCG), Akcioni për të Drejtat e Njeriut (HRA) dhe Lëvizja Ekologjike "Ozon".

Publikimi mund të shkarkohet këtu.

Hidhni një sy

LAJMET E FUNDIT

LAJMET MË TË LEXUARA

TAGS

baner-nabavke-1 white  baner-part-1
 PROKURIMET    PJESËMARRJA NË GRUPET PUNUESE
logo-yihr white logo-35mm white logo-e-balkan white logo-upr

Kontaktet

Adresa: Rruga Studentska, nr. 21/a
               81000 Podgoricë, Mali i Zi
Tel/fax: +382 20 513 687
E-mail: office@gamn.org

Hartë