Aleansa Qytetare

  • „ROMA PRIDE“

    OJQ Aleanca Qytetare (AQ) realizoi dje, me 1 tetor, aktivitetin "Biblioteka e Gjallë" në kuadër të Lëvizjes Evropiane Antiraciste (EGAM http://www.egam.eu) "Roma Pride", në bashkëpunim me OJQ Rinia rome, Qendrën për Tranzicionin Demokratik (CDT) dhe Organizatën Rinore të romëve "Ecni me ne - Phiren amenca". Read More
  • Forcimi i përgjegjësive të grave dhe të rinjve në jetën publike dhe politike

    Një seminar i përbashkët i Shkollës së Lidershipit Demokratik dhe Shkollës së Studimeve Politike të Këshillit të Evropës nga Bosnja dhe Hercegovina do të organizohet në hotelin "Palas" në Petrovac nga data 6-8 tetor. Read More
  • 1
  • 2

PROGRAMI MEDIATIK

Përmes programit tmediatik, kryhet prezantimi publik dhe ngriten çështjet e korrupsionit, administratës joefikase dhe shkeljeve të drejtave të njeriut. Monitorimi proceseve sociale, kritika e anomalive dhe raportimi mbi shkeljet e të të drejtave të njeriut nga ana e medias, është mënyra më efektive për zbatimin e misionit të organizatës. Shkolla e gazetarisë investigative, konkurset për storjen më të mirë hulumtuese, krijojnë një bazë solide të bashkëpunëtorëve dhe një burim të pashtershëm të informacioneve në këtë fushë.

Bashkëpunimi ndërkufitar me produksionet mediatike është i fokusuar në pajtim, bashkëjetesë dhe çështje të karakterit ekonomik dhe social, një nga qëllimet që kontribuojnë në përshpejtimin e procesit të integrimit në rajon.

Hidhni një sy

LAJMET E FUNDIT

LAJMET MË TË LEXUARA

TAGS

baner-nabavke-1 white  baner-part-1
 PROKURIMET    PJESËMARRJA NË GRUPET PUNUESE
logo-yihr white logo-35mm white logo-e-balkan white logo-upr

Kontaktet

Adresa: Rruga Studentska, nr. 21/a
               81000 Podgoricë, Mali i Zi
Tel/fax: +382 20 513 687
E-mail: office@gamn.org

Hartë