Aleansa Qytetare

 • AZILI NË TOKËN E TË PËRNDJEKURËVE

  Mali i Zi me vite përpiqet që të jetë një lider rajonal në drejtim të promovimit të të drejtave të personave LGBT. Nëse pyeten ata që punojnë në këtë fushë, pakënaqësia me kushtet është një qëndrimit pothuajse unik. Rruga është me gunga, e me plotë pengesa, dhe pothuajse as nuk ka filluar. Read More
 • DIALOGU ME BASHKËSINË NDËRKOMBËTARE

  Shkolla e Leadershipit Demokratik të mërkurën me 14 qershor në "Centre Ville" në Atlas Capital Center, organizon një ngjarje një-ditore për pjesëmarrësit e gjeneratës të XV dhe alumnistët e Shkollës. Read More
 • E-DEMOKRACIJA NË MAL TË ZI

  Diskriminimi gjatë punësimit OJQ "35mm", anëtare e Aleancës qytetare sot nis projektin "E-demokracija në Mal të Zi" me qëllim të informimit të qytetarëve mbi problemet në shoqëri, ndërtimin e identitetit qytetar dhe ndërgjegjsimin e individit, si dhe pjesëmarrja e tyre aktive në zgjidhjen e ndryshimeve shoqërore. Read More
 • 1
 • 2
 • 3

PROGRAMI MEDIATIK

Përmes programit tmediatik, kryhet prezantimi publik dhe ngriten çështjet e korrupsionit, administratës joefikase dhe shkeljeve të drejtave të njeriut. Monitorimi proceseve sociale, kritika e anomalive dhe raportimi mbi shkeljet e të të drejtave të njeriut nga ana e medias, është mënyra më efektive për zbatimin e misionit të organizatës. Shkolla e gazetarisë investigative, konkurset për storjen më të mirë hulumtuese, krijojnë një bazë solide të bashkëpunëtorëve dhe një burim të pashtershëm të informacioneve në këtë fushë.

Bashkëpunimi ndërkufitar me produksionet mediatike është i fokusuar në pajtim, bashkëjetesë dhe çështje të karakterit ekonomik dhe social, një nga qëllimet që kontribuojnë në përshpejtimin e procesit të integrimit në rajon.

Hidhni një sy

LAJMET E FUNDIT

LAJMET MË TË LEXUARA

TAGS

baner-nabavke-1 white  baner-part-1
 PROKURIMET    PJESËMARRJA NË GRUPET PUNUESE
logo-yihr white logo-35mm white logo-e-balkan white logo-upr

Kontaktet

Adresa: Rruga Studentska, nr. 21/a
               81000 Podgoricë, Mali i Zi
Tel/fax: +382 20 513 687
E-mail: office@gamn.org

Hartë