Aleansa Qytetare

 • AZILI NË TOKËN E TË PËRNDJEKURËVE

  Mali i Zi me vite përpiqet që të jetë një lider rajonal në drejtim të promovimit të të drejtave të personave LGBT. Nëse pyeten ata që punojnë në këtë fushë, pakënaqësia me kushtet është një qëndrimit pothuajse unik. Rruga është me gunga, e me plotë pengesa, dhe pothuajse as nuk ka filluar. Read More
 • DIALOGU ME BASHKËSINË NDËRKOMBËTARE

  Shkolla e Leadershipit Demokratik të mërkurën me 14 qershor në "Centre Ville" në Atlas Capital Center, organizon një ngjarje një-ditore për pjesëmarrësit e gjeneratës të XV dhe alumnistët e Shkollës. Read More
 • E-DEMOKRACIJA NË MAL TË ZI

  Diskriminimi gjatë punësimit OJQ "35mm", anëtare e Aleancës qytetare sot nis projektin "E-demokracija në Mal të Zi" me qëllim të informimit të qytetarëve mbi problemet në shoqëri, ndërtimin e identitetit qytetar dhe ndërgjegjsimin e individit, si dhe pjesëmarrja e tyre aktive në zgjidhjen e ndryshimeve shoqërore. Read More
 • 1
 • 2
 • 3

QEVERISJA E MIRË

Aleanca Qytetare beson se parimet e qeverisjes së mirë duhet të jenë baza për zhvillimin e qëndrueshëm dhe arritjen e barazisë për të gjithë në shoqërinë tonë. Me këtë ne nënkuptojmë se qeveria dhe institucionet u përgjigjen qytetarëve për veprimet e tyre dhe rezultatet e arritura, janë efikas dhe arrijnë rezultate, sigurojnë pjesëmarrjen e aktorëve të ndryshëm në shoqëri, punojnë në mënyrë transparente, komunikojnë me qytetarët dhe reagojnë ndaj situatave të reja dhe ndryshimeve në shoqëri, synojnë konsensusin dhe kanë tendencë të jenë të drejtë. Në mënyrë që shoqëria të jetë e tillë, qytetarët duhet të fuqizohen për të marrë pjesë në mënyrë domethënëse në proceset vendim-marrëse dhe të përfaqësojnë një mekanizëm kontrolli për përmirësimin e punës së institucioneve.

Si detyra primare, AQ konsideron edukimin e grupeve të ndryshme, duke përfshirë vendimmarrësit, mediat, përfaqësuesit e sektorit civil dhe të biznesit, rritjen e ndërgjegjësimit të qytetarëve si dhe informimin e qytetarëve dhe mbështetjen e iniciativave qytetare dhe organizatave që ndajnë të njëjtat vlera . Me qëllim të rrjetëzimit (networking) të të gjitha aktiviteteve të AQ, me anë të këtij programi do të sigurohet mbështetja strategjike për aktivitetet tjera, mbledhja dhe analiza e të dhënave të domosdoshme, vendosja e tyre në kontekstin e problemeve sistematike dhe formulimi i zgjidhjeve të përshtatshme dhe avokim më i mirë në bashkëpunim me partnerët relevant.

Hidhni një sy

LAJMET E FUNDIT

LAJMET MË TË LEXUARA

TAGS

baner-nabavke-1 white  baner-part-1
 PROKURIMET    PJESËMARRJA NË GRUPET PUNUESE
logo-yihr white logo-35mm white logo-e-balkan white logo-upr

Kontaktet

Adresa: Rruga Studentska, nr. 21/a
               81000 Podgoricë, Mali i Zi
Tel/fax: +382 20 513 687
E-mail: office@gamn.org

Hartë