Aleansa Qytetare

  • „ROMA PRIDE“

    OJQ Aleanca Qytetare (AQ) realizoi dje, me 1 tetor, aktivitetin "Biblioteka e Gjallë" në kuadër të Lëvizjes Evropiane Antiraciste (EGAM http://www.egam.eu) "Roma Pride", në bashkëpunim me OJQ Rinia rome, Qendrën për Tranzicionin Demokratik (CDT) dhe Organizatën Rinore të romëve "Ecni me ne - Phiren amenca". Read More
  • Forcimi i përgjegjësive të grave dhe të rinjve në jetën publike dhe politike

    Një seminar i përbashkët i Shkollës së Lidershipit Demokratik dhe Shkollës së Studimeve Politike të Këshillit të Evropës nga Bosnja dhe Hercegovina do të organizohet në hotelin "Palas" në Petrovac nga data 6-8 tetor. Read More
  • 1
  • 2

Forcimi i përgjegjësive të grave dhe të rinjve në jetën publike dhe politike

Një seminar i përbashkët i Shkollës së Lidershipit Demokratik dhe Shkollës së Studimeve Politike të Këshillit të Evropës nga Bosnja dhe Hercegovina do të organizohet në hotelin "Palas" në Petrovac nga data 6-8 tetor.

Përveç përfaqësuesve të dy shkollave, në këtë seminar do të marrin pjesë 10 përfaqësues të rinj të partive politike nga Serbia, Kroacia dhe Kosova. Tema e këtij takimi do të jetë "Forcimi i përgjegjësisë së grave dhe të rinjve në jetën publike dhe politike". Shkollat do të përfaqësojnë pjesëmarrës të gjeneratave të këtij viti, përfaqësues të partive politike, mediave dhe sektorit civil. Duke pasur parasysh rëndësinë e pjesëmarrjes së grave dhe të rinjve në jetën publike dhe politike, si dhe situatat e ngjashme në vendet tona në këtë fushë, ne besojmë se kjo do të jetë një mundësi shumë e mirë për të mësuar, diskutuar dhe shkëmbyer përvojat.

Një program i detajuar i seminarit është në dispozicion KËTU.

Hidhni një sy

LAJMET E FUNDIT

LAJMET MË TË LEXUARA

TAGS

baner-nabavke-1 white  baner-part-1
 PROKURIMET    PJESËMARRJA NË GRUPET PUNUESE
logo-yihr white logo-35mm white logo-e-balkan white logo-upr

Kontaktet

Adresa: Rruga Studentska, nr. 21/a
               81000 Podgoricë, Mali i Zi
Tel/fax: +382 20 513 687
E-mail: office@gamn.org

Hartë