Aleansa Qytetare

  • „ROMA PRIDE“

    OJQ Aleanca Qytetare (AQ) realizoi dje, me 1 tetor, aktivitetin "Biblioteka e Gjallë" në kuadër të Lëvizjes Evropiane Antiraciste (EGAM http://www.egam.eu) "Roma Pride", në bashkëpunim me OJQ Rinia rome, Qendrën për Tranzicionin Demokratik (CDT) dhe Organizatën Rinore të romëve "Ecni me ne - Phiren amenca". Read More
  • Forcimi i përgjegjësive të grave dhe të rinjve në jetën publike dhe politike

    Një seminar i përbashkët i Shkollës së Lidershipit Demokratik dhe Shkollës së Studimeve Politike të Këshillit të Evropës nga Bosnja dhe Hercegovina do të organizohet në hotelin "Palas" në Petrovac nga data 6-8 tetor. Read More
  • 1
  • 2

SUNDIMI I LIGJIT

AQ beson se sundimi i ligjit nuk është vetëm një aplikim formal i së drejtës, por është edhe sundim i së drejtës dhe mbrojtje e të gjithë qytetarëve nga pushteti i tepërt i autoriteteve shtetërore dhe joefikasiteti i sistemit.

Përmes këtij programi, ne po zbatojmë kontrollin e gjykatave dhe të institucioneve të tjera shtetërore dhe punojmë për të edukuar bartësit vendim-marrës dhe liderët. Krijojmë kushte të favorshme për negociatat midis Malit të Zi dhe BE, duke përfshirë pjesëmarrjen në punën e ekipit negociator. AQ insiston në profesionalizmin dhe efikasitetin e sistemit gjyqësor, si dhe në punën kualitative të shërbimeve qeveritare, sidomos në shëndetësi dhe arsim.

Një fokus të veçantë gjindet edukimi i politicientëve, OJQ-ve dhe udhëheqësve të sindikatave si dhe i gazetarëve lidhur me standardet dhe praktikat më të mira në këtë fushë.

Hidhni një sy

LAJMET E FUNDIT

LAJMET MË TË LEXUARA

TAGS

baner-nabavke-1 white  baner-part-1
 PROKURIMET    PJESËMARRJA NË GRUPET PUNUESE
logo-yihr white logo-35mm white logo-e-balkan white logo-upr

Kontaktet

Adresa: Rruga Studentska, nr. 21/a
               81000 Podgoricë, Mali i Zi
Tel/fax: +382 20 513 687
E-mail: office@gamn.org

Hartë