Aleansa Qytetare

 • AZILI NË TOKËN E TË PËRNDJEKURËVE

  Mali i Zi me vite përpiqet që të jetë një lider rajonal në drejtim të promovimit të të drejtave të personave LGBT. Nëse pyeten ata që punojnë në këtë fushë, pakënaqësia me kushtet është një qëndrimit pothuajse unik. Rruga është me gunga, e me plotë pengesa, dhe pothuajse as nuk ka filluar. Read More
 • DIALOGU ME BASHKËSINË NDËRKOMBËTARE

  Shkolla e Leadershipit Demokratik të mërkurën me 14 qershor në "Centre Ville" në Atlas Capital Center, organizon një ngjarje një-ditore për pjesëmarrësit e gjeneratës të XV dhe alumnistët e Shkollës. Read More
 • E-DEMOKRACIJA NË MAL TË ZI

  Diskriminimi gjatë punësimit OJQ "35mm", anëtare e Aleancës qytetare sot nis projektin "E-demokracija në Mal të Zi" me qëllim të informimit të qytetarëve mbi problemet në shoqëri, ndërtimin e identitetit qytetar dhe ndërgjegjsimin e individit, si dhe pjesëmarrja e tyre aktive në zgjidhjen e ndryshimeve shoqërore. Read More
 • 1
 • 2
 • 3

SUNDIMI I LIGJIT

AQ beson se sundimi i ligjit nuk është vetëm një aplikim formal i së drejtës, por është edhe sundim i së drejtës dhe mbrojtje e të gjithë qytetarëve nga pushteti i tepërt i autoriteteve shtetërore dhe joefikasiteti i sistemit.

Përmes këtij programi, ne po zbatojmë kontrollin e gjykatave dhe të institucioneve të tjera shtetërore dhe punojmë për të edukuar bartësit vendim-marrës dhe liderët. Krijojmë kushte të favorshme për negociatat midis Malit të Zi dhe BE, duke përfshirë pjesëmarrjen në punën e ekipit negociator. AQ insiston në profesionalizmin dhe efikasitetin e sistemit gjyqësor, si dhe në punën kualitative të shërbimeve qeveritare, sidomos në shëndetësi dhe arsim.

Një fokus të veçantë gjindet edukimi i politicientëve, OJQ-ve dhe udhëheqësve të sindikatave si dhe i gazetarëve lidhur me standardet dhe praktikat më të mira në këtë fushë.

Hidhni një sy

LAJMET E FUNDIT

LAJMET MË TË LEXUARA

TAGS

baner-nabavke-1 white  baner-part-1
 PROKURIMET    PJESËMARRJA NË GRUPET PUNUESE
logo-yihr white logo-35mm white logo-e-balkan white logo-upr

Kontaktet

Adresa: Rruga Studentska, nr. 21/a
               81000 Podgoricë, Mali i Zi
Tel/fax: +382 20 513 687
E-mail: office@gamn.org

Hartë