Aleansa Qytetare

 • DIALOGU ME BASHKËSINË NDËRKOMBËTARE

  Shkolla e Leadershipit Demokratik të mërkurën me 14 qershor në "Centre Ville" në Atlas Capital Center, organizon një ngjarje një-ditore për pjesëmarrësit e gjeneratës të XV dhe alumnistët e Shkollës. Read More
 • (MOS)PUNIMI I PROKURORISË- SHIQIMI NGA ANA

  Fondacioni "Aleanca Qytetare" më 19 maj 2016 në ora 13, para Zyrës së Prokurorit Publik të Lartë në rr. Slobode nr. 20, prezantoi publikimi "(Mos)punimi i prokurorisë- shiqimi nga ana". Read More
 • E-DEMOKRACIJA NË MAL TË ZI

  Diskriminimi gjatë punësimit OJQ "35mm", anëtare e Aleancës qytetare sot nis projektin "E-demokracija në Mal të Zi" me qëllim të informimit të qytetarëve mbi problemet në shoqëri, ndërtimin e identitetit qytetar dhe ndërgjegjsimin e individit, si dhe pjesëmarrja e tyre aktive në zgjidhjen e ndryshimeve shoqërore. Read More
 • 1
 • 2
 • 3

SUNDIMI I LIGJIT

AQ beson se sundimi i ligjit nuk është vetëm një aplikim formal i së drejtës, por është edhe sundim i së drejtës dhe mbrojtje e të gjithë qytetarëve nga pushteti i tepërt i autoriteteve shtetërore dhe joefikasiteti i sistemit.

Përmes këtij programi, ne po zbatojmë kontrollin e gjykatave dhe të institucioneve të tjera shtetërore dhe punojmë për të edukuar bartësit vendim-marrës dhe liderët. Krijojmë kushte të favorshme për negociatat midis Malit të Zi dhe BE, duke përfshirë pjesëmarrjen në punën e ekipit negociator. AQ insiston në profesionalizmin dhe efikasitetin e sistemit gjyqësor, si dhe në punën kualitative të shërbimeve qeveritare, sidomos në shëndetësi dhe arsim.

Një fokus të veçantë gjindet edukimi i politicientëve, OJQ-ve dhe udhëheqësve të sindikatave si dhe i gazetarëve lidhur me standardet dhe praktikat më të mira në këtë fushë.

Hidhni një sy

LAJMET E FUNDIT

LAJMET MË TË LEXUARA

TAGS

baner-nabavke-1 white  baner-part-1
 PROKURIMET    PJESËMARRJA NË GRUPET PUNUESE
logo-yihr white logo-35mm white logo-e-balkan white logo-upr

Kontaktet

Adresa: Rruga Studentska, nr. 21/a
               81000 Podgoricë, Mali i Zi
Tel/fax: +382 20 513 687
E-mail: office@gamn.org

Hartë