Aleansa Qytetare

 • DIALOGU ME BASHKËSINË NDËRKOMBËTARE

  Shkolla e Leadershipit Demokratik të mërkurën me 14 qershor në "Centre Ville" në Atlas Capital Center, organizon një ngjarje një-ditore për pjesëmarrësit e gjeneratës të XV dhe alumnistët e Shkollës. Read More
 • (MOS)PUNIMI I PROKURORISË- SHIQIMI NGA ANA

  Fondacioni "Aleanca Qytetare" më 19 maj 2016 në ora 13, para Zyrës së Prokurorit Publik të Lartë në rr. Slobode nr. 20, prezantoi publikimi "(Mos)punimi i prokurorisë- shiqimi nga ana". Read More
 • E-DEMOKRACIJA NË MAL TË ZI

  Diskriminimi gjatë punësimit OJQ "35mm", anëtare e Aleancës qytetare sot nis projektin "E-demokracija në Mal të Zi" me qëllim të informimit të qytetarëve mbi problemet në shoqëri, ndërtimin e identitetit qytetar dhe ndërgjegjsimin e individit, si dhe pjesëmarrja e tyre aktive në zgjidhjen e ndryshimeve shoqërore. Read More
 • 1
 • 2
 • 3

TË DREJTAT E NJERIUT

Programi përfshin mbikqyrjen e kualitetit të zbatimit të ligjit, si dhe monitorimin, hetimin dhe dokumentimin e shkeljeve të të drejtave të njeriut, përpunimin dhe përfaqësimin e viktimave para gjykatave kompetente dhe organeve shtetërore. Ky program është në përputhje me rishikimin periodik universal të të drejtave të njeriut (UPR) dhe nënkupton ndjekjen e rekomandimeve të UPR, por përfshin edhe monitorimin e procesit të negociatave mes Malit të Zi dhe BE.

Programi për të drejtat e njeriut është përqendruar në ballafaqimin me të kaluarën, problemet e torturës dhe diskriminimit, dhunës së motivuar politikisht, lirinë e shprehjes, lirinë e shoqërimit, mbrojtjen e të dhënave personale, lirinë e fesë, të drejtat e pakicave, statusin e personave të zhvendosur, të drejtat ekonomike dhe sociale.

Objektivi specifik i AQ është edhe dhënja e mbështetjes së shumëllojshme organizatave të tjera me mision të ngjajshëm.

Hidhni një sy

LAJMET E FUNDIT

LAJMET MË TË LEXUARA

TAGS

baner-nabavke-1 white  baner-part-1
 PROKURIMET    PJESËMARRJA NË GRUPET PUNUESE
logo-yihr white logo-35mm white logo-e-balkan white logo-upr

Kontaktet

Adresa: Rruga Studentska, nr. 21/a
               81000 Podgoricë, Mali i Zi
Tel/fax: +382 20 513 687
E-mail: office@gamn.org

Hartë