Aleansa Qytetare

  • „ROMA PRIDE“

    OJQ Aleanca Qytetare (AQ) realizoi dje, me 1 tetor, aktivitetin "Biblioteka e Gjallë" në kuadër të Lëvizjes Evropiane Antiraciste (EGAM http://www.egam.eu) "Roma Pride", në bashkëpunim me OJQ Rinia rome, Qendrën për Tranzicionin Demokratik (CDT) dhe Organizatën Rinore të romëve "Ecni me ne - Phiren amenca". Read More
  • Forcimi i përgjegjësive të grave dhe të rinjve në jetën publike dhe politike

    Një seminar i përbashkët i Shkollës së Lidershipit Demokratik dhe Shkollës së Studimeve Politike të Këshillit të Evropës nga Bosnja dhe Hercegovina do të organizohet në hotelin "Palas" në Petrovac nga data 6-8 tetor. Read More
  • 1
  • 2

TË DREJTAT E NJERIUT

Programi përfshin mbikqyrjen e kualitetit të zbatimit të ligjit, si dhe monitorimin, hetimin dhe dokumentimin e shkeljeve të të drejtave të njeriut, përpunimin dhe përfaqësimin e viktimave para gjykatave kompetente dhe organeve shtetërore. Ky program është në përputhje me rishikimin periodik universal të të drejtave të njeriut (UPR) dhe nënkupton ndjekjen e rekomandimeve të UPR, por përfshin edhe monitorimin e procesit të negociatave mes Malit të Zi dhe BE.

Programi për të drejtat e njeriut është përqendruar në ballafaqimin me të kaluarën, problemet e torturës dhe diskriminimit, dhunës së motivuar politikisht, lirinë e shprehjes, lirinë e shoqërimit, mbrojtjen e të dhënave personale, lirinë e fesë, të drejtat e pakicave, statusin e personave të zhvendosur, të drejtat ekonomike dhe sociale.

Objektivi specifik i AQ është edhe dhënja e mbështetjes së shumëllojshme organizatave të tjera me mision të ngjajshëm.

Hidhni një sy

LAJMET E FUNDIT

LAJMET MË TË LEXUARA

TAGS

baner-nabavke-1 white  baner-part-1
 PROKURIMET    PJESËMARRJA NË GRUPET PUNUESE
logo-yihr white logo-35mm white logo-e-balkan white logo-upr

Kontaktet

Adresa: Rruga Studentska, nr. 21/a
               81000 Podgoricë, Mali i Zi
Tel/fax: +382 20 513 687
E-mail: office@gamn.org

Hartë