Aleansa Qytetare

 • AZILI NË TOKËN E TË PËRNDJEKURËVE

  Mali i Zi me vite përpiqet që të jetë një lider rajonal në drejtim të promovimit të të drejtave të personave LGBT. Nëse pyeten ata që punojnë në këtë fushë, pakënaqësia me kushtet është një qëndrimit pothuajse unik. Rruga është me gunga, e me plotë pengesa, dhe pothuajse as nuk ka filluar. Read More
 • DIALOGU ME BASHKËSINË NDËRKOMBËTARE

  Shkolla e Leadershipit Demokratik të mërkurën me 14 qershor në "Centre Ville" në Atlas Capital Center, organizon një ngjarje një-ditore për pjesëmarrësit e gjeneratës të XV dhe alumnistët e Shkollës. Read More
 • E-DEMOKRACIJA NË MAL TË ZI

  Diskriminimi gjatë punësimit OJQ "35mm", anëtare e Aleancës qytetare sot nis projektin "E-demokracija në Mal të Zi" me qëllim të informimit të qytetarëve mbi problemet në shoqëri, ndërtimin e identitetit qytetar dhe ndërgjegjsimin e individit, si dhe pjesëmarrja e tyre aktive në zgjidhjen e ndryshimeve shoqërore. Read More
 • 1
 • 2
 • 3

TË DREJTAT E NJERIUT

Programi përfshin mbikqyrjen e kualitetit të zbatimit të ligjit, si dhe monitorimin, hetimin dhe dokumentimin e shkeljeve të të drejtave të njeriut, përpunimin dhe përfaqësimin e viktimave para gjykatave kompetente dhe organeve shtetërore. Ky program është në përputhje me rishikimin periodik universal të të drejtave të njeriut (UPR) dhe nënkupton ndjekjen e rekomandimeve të UPR, por përfshin edhe monitorimin e procesit të negociatave mes Malit të Zi dhe BE.

Programi për të drejtat e njeriut është përqendruar në ballafaqimin me të kaluarën, problemet e torturës dhe diskriminimit, dhunës së motivuar politikisht, lirinë e shprehjes, lirinë e shoqërimit, mbrojtjen e të dhënave personale, lirinë e fesë, të drejtat e pakicave, statusin e personave të zhvendosur, të drejtat ekonomike dhe sociale.

Objektivi specifik i AQ është edhe dhënja e mbështetjes së shumëllojshme organizatave të tjera me mision të ngjajshëm.

Hidhni një sy

LAJMET E FUNDIT

LAJMET MË TË LEXUARA

TAGS

baner-nabavke-1 white  baner-part-1
 PROKURIMET    PJESËMARRJA NË GRUPET PUNUESE
logo-yihr white logo-35mm white logo-e-balkan white logo-upr

Kontaktet

Adresa: Rruga Studentska, nr. 21/a
               81000 Podgoricë, Mali i Zi
Tel/fax: +382 20 513 687
E-mail: office@gamn.org

Hartë