Građanska alijansa

 • Predstavljanje "Izvještaj o zatvorskom sistemu Crne Gore sa aspekta bezbijednosti i procedura"

  Nevladina fondacija Građanska alijansa je dana 10.07.2017. godine, na konferenciji predstavila "Izvještaj o zatvorskom sistemu Crne Gore sa aspekta bezbijednosti i procedura". Read More
 • AZIL U ZEMLJI PROGONJENIH

  Crna Gora godinama pokušava da bude regionalni lider u pogledu promocije prava LGBTIQ osoba. Ako pitate one koji rade u ovoj oblasti, nezadovoljstvo uslovima je gotovo jedinstven stav. Put je trnovit, pun prepreka, a gotovo da se nije ni krenulo. Aktivisti nevladinih organizacija, pripadnici zajednice i njihovi prijatelji konstantno su žrtve napada u trendu koji ne jenjava. Read More
 • DIJALOG SA MEĐUNARODNOM ZAJEDNICOM

  Škola demokratskog rukovođenja, u srijedu 14. juna u hotelu "Centre Ville" u Atlas Capital Centru, organizuje jednodnevni događaj za polaznike XV generacije i alumniste Škole. Read More
 • E-DEMOKRATIJA U CRNOJ GORI

  Diskriminacija prilikom zapošljavanja NVO „35mm", članica Građanske alijanse, danas pokreće projekat „E-demokratija u Crnoj Gori" sa ciljem informisanja građana i građanki o problemima u društvu, izgradnje građanskog identiteta i svijesti pojedinaca, te njihovom aktivnom učešću i uključivanju u rješavanje društvenih promjena. Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

AJŠA HADŽIBEGOVIĆ, RAZVOJNA DIREKTORICA

ajsa-hadzibegovicAjša Hadžibegović je omladinska radnica sa magistarskim iz primjenjene transformacije konflikata. Dugogodišnja volonterka u Svjetskom izviđačkom pokretu i Crvenom krstu, kao i u mnogim drugim omladinskim organizacijama u zemlji, regionu i na međunarodnom - evropskom nivou. Bila je potpredsjednica Savjetodavnog tijela za mlade pri direktoratu za sport i mlade Savjeta Evrope i član ekspertske radne grupe Savjeta Evrope za razvoj i preliminarnu procjenu Evropskog portfolija za omladinske radnike/ce i omladinske lidere/ke (2004-2006). Kao član Koordinacionog odbora učestvovala u razvoju prvog Nacionalnog plana akcije za mlade u Crnoj Gori (2005-2006). Sada učestvuje i u radu vladinih radnih grupa za izradu strategije za razvoj nevladinog sektora (2013) i za izradu prijedloga zakona o mladima (2012-2013).  Ajša je bila uključena u rad Koalicije za REKOM i učestvovala je u dijalogu na temu suočavanja sa prošlošću u bivšoj SFRJ. Ona drži predavanja polaznicima Škole demokratskog rukovođenja na temu koncepta suočavanja sa prošlošću i uloge Crne Gore u ratnim dešavanjima nakon raspada Jugoslavije. Ima obimno iskustvo u realizaciji treninga i fasilitiranju grupa na medunarodnom, regionalnom i nacionalnom nivou na raznovrsne teme, a prvenstveno iz oblasti mirnog rješavanja konflikata, ljudskih prava, suočavanja sa prošlošću, omladinskog rada, neformalnog obrazovanja, inkluzije i rada sa različitostima, zapošljavanja mladih i marginalizovanih, građanske participacije i aktivizma... Objavila je i nekoliko članaka o izazovima omladinskog rada i prepoznavanju neformalnog obrazovanja, o konceptu ko-menadžmenta, i suočavanju sa prošlošću. Ajša se još bavi planinarenjem i fotografijom. Sa Vladimirom ima ćerke Alisu i Silviu.

Pogledajte

POSLJEDNJE NOVOSTI

NAJČITANIJE

TAGOVI

logo-yihr white logo-35mm white logo-e-balkan white logo-upr

Kontakt

Adresa: Studentska ulica, br. 21/a
               81000 Podgorica, Crna Gora
Tel/fax: +382 20 513 687
E-mail: office@gamn.org

Mapa