Građanska alijansa

 • „ROMA PRIDE“

  Nevladina fondacija Građanska alijansa (GA) održala je 1. oktobra, akciju „Živa biblioteka" u okviru Evropskog antirasističkog pokreta (EGAM http://www.egam.eu) „Roma Pride", u saradnji sa NVO Mladi Romi, Centrom za demokratsku tranziciju (CDT) i NVO Romska organizacija mladih "Koračajte sa nama - Phiren amenca". Read More
 • JAČANJE ODGOVORNOSTI ŽENA I MLADIH U JAVNOM I POLITIČKOM ŽIVOTU

  U periodu od 6. do 8. oktobra u hotelu "Palas" u Petrovcu organizovaće se zajednički seminar Škole demokratskog rukovođenja i Škole političkih studija Savjeta Evrope iz Bosne i Hercegovine. Read More
 • ZAINTERESOVANOST GRAĐANA/KI ZA ČLANSTVO U PARTIJI TRI PUTA VEĆE OD EVROPSKOG PROSJEKA

  Građanska alijansa danas je predstavila istraživanje „Građanska participacija u Crnoj Gori" koje je uradila u saradnji sa De Facto Consultancy. Read More
 • 1
 • 2
 • 3

AJŠA HADŽIBEGOVIĆ, RAZVOJNA DIREKTORICA

ajsa-hadzibegovicAjša Hadžibegović je omladinska radnica sa magistarskim iz primjenjene transformacije konflikata. Dugogodišnja volonterka u Svjetskom izviđačkom pokretu i Crvenom krstu, kao i u mnogim drugim omladinskim organizacijama u zemlji, regionu i na međunarodnom - evropskom nivou. Bila je potpredsjednica Savjetodavnog tijela za mlade pri direktoratu za sport i mlade Savjeta Evrope i član ekspertske radne grupe Savjeta Evrope za razvoj i preliminarnu procjenu Evropskog portfolija za omladinske radnike/ce i omladinske lidere/ke (2004-2006). Kao član Koordinacionog odbora učestvovala u razvoju prvog Nacionalnog plana akcije za mlade u Crnoj Gori (2005-2006). Sada učestvuje i u radu vladinih radnih grupa za izradu strategije za razvoj nevladinog sektora (2013) i za izradu prijedloga zakona o mladima (2012-2013).  Ajša je bila uključena u rad Koalicije za REKOM i učestvovala je u dijalogu na temu suočavanja sa prošlošću u bivšoj SFRJ. Ona drži predavanja polaznicima Škole demokratskog rukovođenja na temu koncepta suočavanja sa prošlošću i uloge Crne Gore u ratnim dešavanjima nakon raspada Jugoslavije. Ima obimno iskustvo u realizaciji treninga i fasilitiranju grupa na medunarodnom, regionalnom i nacionalnom nivou na raznovrsne teme, a prvenstveno iz oblasti mirnog rješavanja konflikata, ljudskih prava, suočavanja sa prošlošću, omladinskog rada, neformalnog obrazovanja, inkluzije i rada sa različitostima, zapošljavanja mladih i marginalizovanih, građanske participacije i aktivizma... Objavila je i nekoliko članaka o izazovima omladinskog rada i prepoznavanju neformalnog obrazovanja, o konceptu ko-menadžmenta, i suočavanju sa prošlošću. Ajša se još bavi planinarenjem i fotografijom. Sa Vladimirom ima ćerke Alisu i Silviu.

Pogledajte

POSLJEDNJE NOVOSTI

NAJČITANIJE

TAGOVI

logo-yihr white logo-35mm white logo-e-balkan white logo-upr

Kontakt

Adresa: Studentska ulica, br. 21/a
               81000 Podgorica, Crna Gora
Tel/fax: +382 20 513 687
E-mail: office@gamn.org

Mapa