Građanska alijansa

 • „ROMA PRIDE“

  Nevladina fondacija Građanska alijansa (GA) održala je 1. oktobra, akciju „Živa biblioteka" u okviru Evropskog antirasističkog pokreta (EGAM http://www.egam.eu) „Roma Pride", u saradnji sa NVO Mladi Romi, Centrom za demokratsku tranziciju (CDT) i NVO Romska organizacija mladih "Koračajte sa nama - Phiren amenca". Read More
 • JAČANJE ODGOVORNOSTI ŽENA I MLADIH U JAVNOM I POLITIČKOM ŽIVOTU

  U periodu od 6. do 8. oktobra u hotelu "Palas" u Petrovcu organizovaće se zajednički seminar Škole demokratskog rukovođenja i Škole političkih studija Savjeta Evrope iz Bosne i Hercegovine. Read More
 • ZAINTERESOVANOST GRAĐANA/KI ZA ČLANSTVO U PARTIJI TRI PUTA VEĆE OD EVROPSKOG PROSJEKA

  Građanska alijansa danas je predstavila istraživanje „Građanska participacija u Crnoj Gori" koje je uradila u saradnji sa De Facto Consultancy. Read More
 • 1
 • 2
 • 3

ODRŽAN OKRUGLI STO NA TEMU “KANCELARIJA ZA MLADE ZAPADNOG BALKANA-MOGUĆNOSTI ZA MOBILNOST MLADIH”

Građanska Alijansa i AIESEC Crna Gora organizovali su okrugli sto na temu "Kancelarija za mlade Zapadnog Balkana-mogućnosti za mobilnost mladih" koji je održan u Rektoratu Univerziteta Crne Gore.

Priusutnima se obratio Edin Koljenović ispred Inicijative mladih za ljudska prava istakavši značaj osnivanja Kancelarije koja treba da doprinese širenju duha razumjevanja i tolerancije među mladima iz okruženja. Kancelarija se osniva po uzoru na francusko-njemačku kancelariju mladih koja je pomogla smanjenju tenzija između ove dvije nacije nakon Drugog svjetskog rata, naveo je on. Posebno je važno je što se ovaj proces odvija u okviru Berlinskog procesa i što nakon samita u Parizu imamo konkretne rezultate. Koljenović je posebno istakao da kako vrijeme prolazi od sukoba devedesetih postoji snažnija potreba za povezivanjem mladih u region u pravcu razbijanja stereotipa i predrasuda koje postoje među mladim ljudima.

RYCO-okrugli-sto2

Skup su otvorili i ambasadori Francuske i Njemačke, Kristin Tudik i Hans Günthern Mattern, koji su istakli važnost formiranja Kancelarije posebno imajući u vidu iskustva sa francusko-njemačkom kancelarijom koja funkcioniše od 1963. godine. Ambasadori su se posebno osvrnuli i na važnost povezivanja mladih, kao platforme za izgradnju dugoročne stabilnosti u regionu Zapadnog Balkana.

Miljan Marković, predsjednik AIESEC Crna Gora istakao je usklađenost između ove misije ove organizacije i misije Kancelarije u pogledu širenja mira i realizacije potencijala mladih kroz programme razmjene, te naveo da očekuje projekte koji će pružiti prilike mladima da bolje upoznaju komšije i steknu bogatije iskustvo.

RYCO-okrugli-sto

Na panelu su govorili Krsto Vukadinović, ispred Uprave za mlade i sport, i član radne grupe za uspostavljanje Kancelarije; Dimitrije Jovićević, član upravnog odbora Kancelarije i Elvira Hadžibegović Bubanja ispred Foruma MNE. Vukadinović je naveo proces uspostavljanja kancelarija, kao dio Berlinskog procesa i istakao značaj podrške vlada 6 zemalja regiona koje su potpisnice Deklaracije o osnivanju Kancelarije. Dimitrije Jovićević je naveo da je na prvom sastanku Upravnog odbora u Tirani, 8.decembra, razgovarano o početku rada Kancelarije i izabiru generalnog sekretara. Elvira Hadžibegović Bubanja pozdravila je početak rada Kancelarije ali napomenula da akcenat treba biti na masovnosti, odnosno pružanju prilika za razmjenu velikom dijelu mladih kojima su iste trenutno teško dostupne i posebno navela značaj razmjena po razvoj mladih.

Po početku rada Kancelarije u prvom kvartalu naredne godine, organizacije civilnog sektora mogu aplicirati za sufinansiranje projekata koji se tiču razmjene mladih sa jednom ili više partnerskih zemalja i institucija.

Pogledajte

POSLJEDNJE NOVOSTI

NAJČITANIJE

TAGOVI

logo-yihr white logo-35mm white logo-e-balkan white logo-upr

Kontakt

Adresa: Studentska ulica, br. 21/a
               81000 Podgorica, Crna Gora
Tel/fax: +382 20 513 687
E-mail: office@gamn.org

Mapa