Građanska alijansa

 • KONKURS ZA XVI GENERACIJU ŠDR

  Škola demokratskog rukovođenja poziva zainteresovane kandidate/kinje da se prijave za učešće u godišnjem programu ŠDR-a u 2018. godini. Read More
 • ANALIZA PRIMJENE ETIČKIH KODEKSA TUŽILACA,SUDIJA I POLICIJE

  Građanska alijansa je uradila analizu primjene Etičkih kodeksa državnih tužilaca, sudija i policije. Read More
 • POTRAGOM ZA LJUDSKIM PRAVIMA SVE DO BERLINA

  U znak obilježavanja Međunarodnog dana ljudskih prava, Građanska alijansa, u saradnji sa institucijom Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore i Delegacijom Evropske unije u Crnoj Gori, organizuje Potragu za ljudskim pravima za srednjoškolce/ke i njihove nastavnike/ce, koja će biti realizovana u Podgorici 7. decembra 2017. godine sa početkom u 10 časova u prostorijama EU Info centra. Read More
 • 1
 • 2
 • 3

IZVJEŠTAJ STATE DEPARTMENTA

U izvještaju koji je State Department objavio o stanju ljudskih prava u Crnoj Gori za 2012. godinu korišćeni su izvori Građanske alijanse u više oblasti.

Izvještaj State Departmenta je veoma bitan i korišćeni su različiti izvori što muobezbjeđuje objektivnost i tačnost.U izvještaju su prepoznati suštinski problemi u oblasti ljudskih prava u Crnoj Gori a koji su nastali kao rezultat neefikasnosti institucija u kojima još uvijek nedostaju kadrovski kapaciteti i nedovoljni budžeti u institucijama, kao i nedostatak senzibiliteta i vrlo često nedostatak političke volje da se određene stvari rješavaju. Sve to skupa doprinosi velikom prostoru nekažnjivosti državnih službenika koji krše ljudska prava.

GA zahtijeva od nadležnih institucija da porade na ukazanim neregularnostima jer se problemi u pojedinim oblastima, kao što je Fond za manjine koji je i u ovom izvještaju prepoznat, ponavljaju već duži niz godina što sada kao država članica Savjeta za ljudska prava pri UN ne smijemo dozvoliti. Stim u vezi mora se i postaviti pitanje odgovornosti čelnika u institucijama u kojima se u prethodnom periodu malo radilo da se stanje promijeni.

U izvještaju je takođe pomenut i naši nalazi o radu Osnovih sudova u Crnoj Gori. Monitoring rada Osnovnih sudova je pokazao da zakon o besplatnoj pravnoj pomoći nije zaživio i da se advokati ne uključuju u dovoljnoj mjeri i kvalitet njihovih usluga nije na odgovarajućem nivou.

Oko reizbora sudija, Crna Gora ukazuje na dominaciju ostalih grana vlasti u odnosu na sudsku. Sudstvo mora da uzme aktivniju ulogu kada se o njemu priča.O ovoj temi se ne može govoriti a da se ne uradi stručna,dublja analiza. Uporedna praksa pokazuje da se u Srbiji na ovaj način samo izgubilo puno vremena i novca a da su rezultati izostali pa se vratilo sve na staro.GA smatra da u Crnoj Gori nemamo dovoljan broj sudija koji bi mogao da zamijeni postojeće, a da ne govorimo o njihovom kvalitetu i iskustvu u presuđivanju. Svaki sudija mora da odgovara za svoj rad i mjerilo njegovog uspjeha su potvrdjene presude.Fokus treba staviti na osnaživanju Centra za obuku nosilaca pravosudnih funkcija,takođe i da postoji kontinuitet u obuci sudija, kao i povećanje nivoa odgovornosti. To znači da one sudije za koje postoje ozbiljne indicije o neznanju ili korumpiranosti, mora im se hitno oduzeti funkcija. Izvještaj State Dešartmenta možete preuzeti ovdje: http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2012/eur/204320.htm

Pogledajte

POSLJEDNJE NOVOSTI

NAJČITANIJE

TAGOVI

logo-yihr white logo-35mm white logo-e-balkan white logo-upr

Kontakt

Adresa: Studentska ulica, br. 21/a
               81000 Podgorica, Crna Gora
Tel/fax: +382 20 513 687
E-mail: office@gamn.org

Mapa