Građanska alijansa

 • Predstavljanje "Izvještaj o zatvorskom sistemu Crne Gore sa aspekta bezbijednosti i procedura"

  Nevladina fondacija Građanska alijansa je dana 10.07.2017. godine, na konferenciji predstavila "Izvještaj o zatvorskom sistemu Crne Gore sa aspekta bezbijednosti i procedura". Read More
 • AZIL U ZEMLJI PROGONJENIH

  Crna Gora godinama pokušava da bude regionalni lider u pogledu promocije prava LGBTIQ osoba. Ako pitate one koji rade u ovoj oblasti, nezadovoljstvo uslovima je gotovo jedinstven stav. Put je trnovit, pun prepreka, a gotovo da se nije ni krenulo. Aktivisti nevladinih organizacija, pripadnici zajednice i njihovi prijatelji konstantno su žrtve napada u trendu koji ne jenjava. Read More
 • DIJALOG SA MEĐUNARODNOM ZAJEDNICOM

  Škola demokratskog rukovođenja, u srijedu 14. juna u hotelu "Centre Ville" u Atlas Capital Centru, organizuje jednodnevni događaj za polaznike XV generacije i alumniste Škole. Read More
 • E-DEMOKRATIJA U CRNOJ GORI

  Diskriminacija prilikom zapošljavanja NVO „35mm", članica Građanske alijanse, danas pokreće projekat „E-demokratija u Crnoj Gori" sa ciljem informisanja građana i građanki o problemima u društvu, izgradnje građanskog identiteta i svijesti pojedinaca, te njihovom aktivnom učešću i uključivanju u rješavanje društvenih promjena. Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

SLUČAJ PLANTAŽE

Građanska alijansa već godinu i po dana neuspješno pokušava da dođe do ugovora koji „Plantaže AD" ima sa emisijom „Živa istina".

„Plantaže" su brend po kom je Crna Gora bila prepoznatljiva ne samo na prostorima bivše Jugoslavije već i mnogo šire i koja je značajno učestvovala u izvozu Crne Gore. Ekonomska moć ovog društva je sa godinama blijedila i u prvoj polovini 2016.godine računovodstveno iskazan gubitak kompanije Plantaže iznosio je 3,75 miliona eura. Odgovoran odnos prema državnom novcu i racionalno trošenje je način na koji treba da funkcionišu sve državne institucije a posebno one koje posluju sa gubitkom. Upravo to je bio motiv da putem zakona o slobodnom pristupu informacijama dodjemo do podataka o trošenju novca ovog društva.

Evo kako to u praksi izgleda :

09.09.2015 Građanska alijansa je poslala zahtjev za slobodan pristup informacijama gdje smo tražili da nam dostave kopiju ugovora vezanu za tv emisiju "Živa istina" .Plantaže u zakonom predvidjenom roku nam nisu odgovorili.

14.10.2015 Ulažemo žalbu Agenciji za zaštitu ličnih podataka i slobodnom pristupu informacijma.
03.03.2016. Dostavljamo urgenciju Agenciji za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama da odgovore po nasoj žalbi jer je prošlo već 5.mjeseci od dostavljanja žalbe.
12.05.2016. Agencija donosi Rješenje od kojih zahtijeva od Plantaža da nam dostave traženu informaciju. Plantaže ne odgovaraju ni po rjesenju Agencije za zaštitu ličnih podataka.
18.01. 2017. Dostavljamo Plantažama predlog za sprovođenje administrativnog izvršenja da u roku od 5.dana od dana podnošenja predloga donesu rješenje kojim se usvaja naš zahtjev.
25.01.2017.Dostavljamo Predlog za sprovodjenje administrativnog izvršenja jer Plantaže se oglušuju i o ovaj predlog da postupe po Rješenju Agencije .
27.01.2017 Plantaže posle godinu i 3.mjeseca prvi put odgovaraju na naše dopise gdje kažu da zbog protoka roka nisu dužni da nam dostave ovu informaciju.
01.02.2017. GA se žali na ovu odluku Agenciji ali i istovremeno dostavlja novi zahtjev za pristup informaciji.
10.02.2017. Plantaze nam odgovaraju da nam ne dozvoljavaju pristup informciji na osnovu člana 16.zakona o slobodnom pristupu informacijama zbog štetnosti objelodavljivanja takve informacije.
16.02.2017 GA.podnosi novu zalbu Agenciji i trenutno čekamo odgovor.

Ovakvo uporno skrivanje informacija i nakon rješenja nadležnih institucija poput AZLP opravdava ozbiljnu sumnju da se radi o poslovnom angažmanu koji nije u interesu građana i javnog interesa, već pojedinacnih i privatnih. U ovakvoj situaciji i druga strana iz ugovornog odnosa, ima obavezu da se aktivno uključi u rješavanje dilema i sumnji, a to može uciniti vrlo jednostavno - jasnim objavljivanjem podataka i informacija koje se traže.

Plantaže su samo na ovom primjeru grubo prekršile Zakon o slobodnom pristupu informacijama i obavezujuću odluku drugostepenog organa po žalbi Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama, a sve sa čvrstom namjerom da prikriju svoje poslovanje i tajno finansiranje. Javni interes je da građani znaju kako se upravlja njihovim dobrima, na šta se sve troši pa shodno tome GA će i u narednom periodu još više i upornije istrajati da dodje do informacija od Plantaža.

S poštovanjem,

Milan Radović, koordinator GA

Pogledajte

POSLJEDNJE NOVOSTI

NAJČITANIJE

TAGOVI

logo-yihr white logo-35mm white logo-e-balkan white logo-upr

Kontakt

Adresa: Studentska ulica, br. 21/a
               81000 Podgorica, Crna Gora
Tel/fax: +382 20 513 687
E-mail: office@gamn.org

Mapa