Građanska alijansa

 • „ROMA PRIDE“

  Nevladina fondacija Građanska alijansa (GA) održala je 1. oktobra, akciju „Živa biblioteka" u okviru Evropskog antirasističkog pokreta (EGAM http://www.egam.eu) „Roma Pride", u saradnji sa NVO Mladi Romi, Centrom za demokratsku tranziciju (CDT) i NVO Romska organizacija mladih "Koračajte sa nama - Phiren amenca". Read More
 • JAČANJE ODGOVORNOSTI ŽENA I MLADIH U JAVNOM I POLITIČKOM ŽIVOTU

  U periodu od 6. do 8. oktobra u hotelu "Palas" u Petrovcu organizovaće se zajednički seminar Škole demokratskog rukovođenja i Škole političkih studija Savjeta Evrope iz Bosne i Hercegovine. Read More
 • ZAINTERESOVANOST GRAĐANA/KI ZA ČLANSTVO U PARTIJI TRI PUTA VEĆE OD EVROPSKOG PROSJEKA

  Građanska alijansa danas je predstavila istraživanje „Građanska participacija u Crnoj Gori" koje je uradila u saradnji sa De Facto Consultancy. Read More
 • 1
 • 2
 • 3

REGIONALNI TRENING O NEOPHODNOSTI USPOSTAVLJANJA DIJALOGA

Regionalni trening sa ciljem jačanja kapaciteta podmladaka političkih partija na Zapadnom Balkanu a kroz uspostavljanje političkog dijaloga održaće se u periodu od 21. do 23. aprila, u Ulcinju, u organizaciji Inicijative mladih za ljudska prava, članice Građanske alijanse. Seminar će okupiti oko 30 mladih iz različitih političkih partija iz pet zemalja regiona (Srbija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Kosovo i Crna Gora).

Ova tema od izuzetnog je značaja posebno u svijetlu aktuelnih političkih događaja, kako u Crnoj Gori tako i u drugim državama u regionu, i nepostojanja komunikacije među ključnim političkim akterima. Stoga je pokretanje dijaloga među mladima ali i drugim strukturama društva od neprocjenjivog značaja kako bi se nastavio započeti proces demokratizacije država.

Događaj realizuje Mreža Inicijative mladih za ljudska prava u okviru Mreže mladih političkih partija (Political Youth Network).

Građanska alijansa je, u saradnji sa partnerskim kancelarijama iz regiona prije tri godine formirala ovu regionalnu Mrežu podmladaka političkih partija sa ciljem da se okupe strukture mladih, u okviru partijskih organizacija, oko univerzalnih demokratskih vrijednosti a bez obzira na političke ideologije i različita politička stanovišta. Ova Mreža ima misiju međusobnog povezivanja mladih u regionu, boljoj međusobnoj saradnji te pokretanju značajnih procesa koji su od suštinskog značaja za uspješnu buduću saradnju svih država Zapadnog Balkana.

Agenda događaja dostupna je OVDJE.

Pogledajte

POSLJEDNJE NOVOSTI

NAJČITANIJE

TAGOVI

logo-yihr white logo-35mm white logo-e-balkan white logo-upr

Kontakt

Adresa: Studentska ulica, br. 21/a
               81000 Podgorica, Crna Gora
Tel/fax: +382 20 513 687
E-mail: office@gamn.org

Mapa