Građanska alijansa

 • SILOM NA SEDMU – SLUČAJ CRNA GORA

  Dokumentarni film „Silom na sedmu – slučaj Crna Gora", nastao u saradnji NVO „35mm" i novinarki „Vijesti" Svetlane Đokić i Tatjane Ašanin - želja je da se u trajno nasljeđe budućim generacijama ostavi podsjetnik na priče o crnogorskim novinarima/kama i njihovim životima koji su u opasnosti samo zbog posla koju su izabrali, želje da istražuju i o tome obavijeste građane. Read More
 • GRAĐANSKA ALIJANSA OBJAVILA GODIŠNJI IZVJEŠTAJ ZA 2017. GODINU

  Građanska alijansa je objavila godišnji izvještaj za 2017. godinu. Read More
 • FORMIRANA XVI GENERACIJA ŠDR

  Tim Škole demokratskog rukovođenja formirao je selekcionu komisiju, nakon što je na konkurs za novu generaciju pristiglo više desetina prijava. Read More
 • ANALIZA PRIMJENE ETIČKIH KODEKSA TUŽILACA,SUDIJA I POLICIJE

  Građanska alijansa je uradila analizu primjene Etičkih kodeksa državnih tužilaca, sudija i policije. Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

INICIJATIVA ZA PODSTICANJE UPISA DJECE ROMA I EGIPĆANA U ŠKOLE I FAKULTETE

NVO koalicija, koju čine sledeće nevladine organizacije Mladi Romi, Građanska alijansa, Centar za demokratsku tranziciju, Koračajte sa nama – Phiren Amenca i Centar za romske inicijative, vas pozivaju da učinite maksimum napora kako bi se dodatno doprinijelo većem upisu djece Roma i Egipćana u škole/fakultete.

Prema podacima iz Strategije za socijalnu inkluziju Roma i Egipćana u Crnoj Gori 2016-2020 , osnovnu školu upisuje 76% romske djece, što znači da, iako je osnovno obrazovanje obavezno, da svako četvrto dijete romske i egipćanske nacionalnosti ne upisuje školu iako je to obaveza propisana zakonom. Dodatno, podaci ukazuju da oko 11% romske i egipćanske djece napušta školu prije završetka. To znači da nakon drop- outa od ukupnog broje romske i egipćanske djece osnovno obrazovanje završava nešto oko 68% u odnosu na ukupan broj djece tog uzrasta.

Uzimajući u obzir prethodno navedeno a imajući u vidu mjere propisane Akcionim planom za sprovođenje strategije za socijalnu inkluziju Roma i Egipćana u Crnoj Gori 2016-2020 za 2017. godinu vjerujemo da ćete uzeti u obzir sledeći predlog mjera koji bi značajno doprinio kvalitetu obrazovanja Roma i Egipćana:

1. Donijeti odluku da se obezbijede besplatni udžbenici za svu romsku i egipćansku djecu koja pohađaju osnovnu školu (od prvog do devetog razreda);

2. Dodijeliti subvencije za javni prevoz (besplatne karte) do škole i fakulteta za svu djecu i mlade Rome i Egipćane koji pohađaju osnovnu i srednju školu i fakultet;

3. Podsticati djecu i mlade za upis u različite srednje škole i fakultete (uvođenjem kvota za RE u svim srednjim školama);

4. Dodijeliti stipendije za svu djecu i mlade koji pohađaju srednju školu i fakultet;

5. Donijeti odluku da se u okviru 20% slobodnog sadržaja u programima dio posveti običajima i kulturi Roma i Egipćana i

6. Inicirati izradu Pravilnika o postupanju u slučaju izostajanja iz škole ili napuštanja škole.

Poštovani, vjerujemo da ćete u vaše planove rada uvrstiti ovu inicijativu i da će odluka biti pozitivna, te Vam se unaprijed zahvaljujemo i izražavamo našu spremnost na uspostavljanje saradnje kako bi se ovi ciljevi ostvarili u praksi.

S poštovanjem,

Koalicija NVO
Mladi Romi
NF Građanska alijansa
Centar za romske inicijative
Koračajte sa nama-Phiren Amenca
Centar za demokratsku tranziciju

Pogledajte

POSLJEDNJE NOVOSTI

NAJČITANIJE

TAGOVI

logo-yihr white logo-35mm white logo-e-balkan white logo-upr

Kontakt

Adresa: Studentska ulica, br. 21/a
               81000 Podgorica, Crna Gora
Tel/fax: +382 20 513 687
E-mail: office@gamn.org

Mapa