Građanska alijansa

 • ZAINTERESOVANOST GRAĐANA/KI ZA ČLANSTVO U PARTIJI TRI PUTA VEĆE OD EVROPSKOG PROSJEKA

  Građanska alijansa danas je predstavila istraživanje „Građanska participacija u Crnoj Gori" koje je uradila u saradnji sa De Facto Consultancy. Read More
 • Predstavljanje "Izvještaj o zatvorskom sistemu Crne Gore sa aspekta bezbijednosti i procedura"

  Nevladina fondacija Građanska alijansa je dana 10.07.2017. godine, na konferenciji predstavila "Izvještaj o zatvorskom sistemu Crne Gore sa aspekta bezbijednosti i procedura". Read More
 • AZIL U ZEMLJI PROGONJENIH

  Crna Gora godinama pokušava da bude regionalni lider u pogledu promocije prava LGBTIQ osoba. Ako pitate one koji rade u ovoj oblasti, nezadovoljstvo uslovima je gotovo jedinstven stav. Put je trnovit, pun prepreka, a gotovo da se nije ni krenulo. Aktivisti nevladinih organizacija, pripadnici zajednice i njihovi prijatelji konstantno su žrtve napada u trendu koji ne jenjava. Read More
 • DIJALOG SA MEĐUNARODNOM ZAJEDNICOM

  Škola demokratskog rukovođenja, u srijedu 14. juna u hotelu "Centre Ville" u Atlas Capital Centru, organizuje jednodnevni događaj za polaznike XV generacije i alumniste Škole. Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

PROGRAM LJUDSKIH PRAVA

Milan Radović je radio na projektu "Zajednička podrška za uključivanje Roma i Egipćana kroz transparentne i održive javne politike u Crnoj Gori".

Ovo je projekat koji realizujemo u koaliciji NVO-a gdje su pored nas i Mladi Romi, Koračajte sa nama - Phiren amenca, CDT i Centar za romske inicijative. Radi na monitoringu stanja i krajem godine pišu izvještaj. Naša obaveza je i promocija i zagovaranje preporuka. Imamo Serđa koji je asistent na tom projektu.

Radi na organizaciji obilježavanja dana ljudskih prava.

Radi na organizaciji događaja oko Roma Pride, koji će se desiti 1. oktobra. Ova aktivnost se održava u saradnji sa EGAM-om, veliki broj država Evrope tog dana će obilježiti ovaj dan.

http://www.kontrolapolicije.me/blog/debata-o-policijskoj-torturi

http://www.vijesti.me/vijesti/gradanska-alijansa-drzava-konacno-da-pocne-da-postuje-zrtve-torture-943847

http://www.dan.co.me/?nivo=3&datum=2017-08-27&rubrika=Drustvo&clanak=612337&najdatum=2017-08-26

Pogledajte

POSLJEDNJE NOVOSTI

NAJČITANIJE

TAGOVI

logo-yihr white logo-35mm white logo-e-balkan white logo-upr

Kontakt

Adresa: Studentska ulica, br. 21/a
               81000 Podgorica, Crna Gora
Tel/fax: +382 20 513 687
E-mail: office@gamn.org

Mapa