Građanska alijansa

 • „ROMA PRIDE“

  Nevladina fondacija Građanska alijansa (GA) održala je 1. oktobra, akciju „Živa biblioteka" u okviru Evropskog antirasističkog pokreta (EGAM http://www.egam.eu) „Roma Pride", u saradnji sa NVO Mladi Romi, Centrom za demokratsku tranziciju (CDT) i NVO Romska organizacija mladih "Koračajte sa nama - Phiren amenca". Read More
 • JAČANJE ODGOVORNOSTI ŽENA I MLADIH U JAVNOM I POLITIČKOM ŽIVOTU

  U periodu od 6. do 8. oktobra u hotelu "Palas" u Petrovcu organizovaće se zajednički seminar Škole demokratskog rukovođenja i Škole političkih studija Savjeta Evrope iz Bosne i Hercegovine. Read More
 • ZAINTERESOVANOST GRAĐANA/KI ZA ČLANSTVO U PARTIJI TRI PUTA VEĆE OD EVROPSKOG PROSJEKA

  Građanska alijansa danas je predstavila istraživanje „Građanska participacija u Crnoj Gori" koje je uradila u saradnji sa De Facto Consultancy. Read More
 • 1
 • 2
 • 3

SAOPŠTENJE POVODOM PRESUDE SUDA ZA LJUDSKA PRAVA IZ STRAZBURA U SLUČAJU „MIS PAT“

Građanska alijansa (GA) traži od Vrhovnog državnog tužioca i Tužilačkog savjeta da u okviru svojih nadležnosti pokrenu postupak utvrđivanja disciplinske odgovornosti tužilaca koji nijesu sproveli efikasnu istragu u slučaju „Mis pat".

Naime, Sud za ljudska prava iz Strazbura, u poslednjoj presudi protiv Crne Gore, utvrdio je da naša država za slučaj "Mis pat", nije sprovela hitnu i efikasnu istragu o smrti i nestanku grupe Roma iz Srbije, koja se desila u blizini crnogorske obale avgusta 1999. Godine i time je prekršila Evropsku povelju o ljudskim pravima i osnovnim slobodama. Imajući u vidu kontinuitet ovakve prakse i za druga brojna kršenja ljudskih prava gdje tužilaštvo nije sprovelo adekvatnu istragu a prije svega mislimo na brojne slučajeve torture od strane policijskih i zatvorskih službenika, krajnje je vrijeme da odgovorna lica budu sankcionisana. Podsjetićemo i na slučaj Milić/Nikezić u kojem je sud iz Strazbura takođe utvrdio da je izostala adekvatna istraga i dalje procesuiranje odgovornih. Podsjećamo i na loše istrage u procesuiranju ratnih zločina zbog kojih danas ratni zločinci slobodno šetaju ulicama naših gradova.

Posebno ukazujemo da je GA u kontinuitetu pratila procesuiranje slučaja „Mis pat" i ukazivala na neadekvatnu istragu. Ova loša praksa tužilaštva posebno ima negativne posljedice za multietničko društvo kakvo je Crna Gora i kada žrtve pripadaju jednoj od najranjivijih grupa što u ovom trenutku zasigurno jesu Romi. Podsjetićemo i da je ECRI u poslednjem izvještaju istakao da su Romi veoma isključeni iz društva i da njihova integracija u društvo i dalje sporo teče.

Država ne smije imati ovakav odnos prema ugroženim grupama i imajući u vidu da su Romi dvostruko diskriminisani neophodno je da se odmah pokrene pitanje odgovornosti i saopšte imena tužilaca koji su postupali u konkretnom slučaju. Presudom Suda za ljudska prava nastupila je šteta i za državu Crnu Goru pa u tom kontekstu podsjećamo da na osnovu člana 102. Zakona o državnom tužilaštvu za štetu koju stranci u postupku prouzrokuje državni tužilac svojim nezakonitim, nestručnim ili nesavjesnim radom u vršenju tužilačke funkcije, država ima pravo da zahtijeva od tužioca naknadu iznosa isplaćenog stranci u postupku.

S poštovanjem,

Milan Radović,
koordinator programa u GA

Pogledajte

POSLJEDNJE NOVOSTI

NAJČITANIJE

TAGOVI

logo-yihr white logo-35mm white logo-e-balkan white logo-upr

Kontakt

Adresa: Studentska ulica, br. 21/a
               81000 Podgorica, Crna Gora
Tel/fax: +382 20 513 687
E-mail: office@gamn.org

Mapa