Građanska alijansa

 • „ROMA PRIDE“

  Nevladina fondacija Građanska alijansa (GA) održala je 1. oktobra, akciju „Živa biblioteka" u okviru Evropskog antirasističkog pokreta (EGAM http://www.egam.eu) „Roma Pride", u saradnji sa NVO Mladi Romi, Centrom za demokratsku tranziciju (CDT) i NVO Romska organizacija mladih "Koračajte sa nama - Phiren amenca". Read More
 • JAČANJE ODGOVORNOSTI ŽENA I MLADIH U JAVNOM I POLITIČKOM ŽIVOTU

  U periodu od 6. do 8. oktobra u hotelu "Palas" u Petrovcu organizovaće se zajednički seminar Škole demokratskog rukovođenja i Škole političkih studija Savjeta Evrope iz Bosne i Hercegovine. Read More
 • ZAINTERESOVANOST GRAĐANA/KI ZA ČLANSTVO U PARTIJI TRI PUTA VEĆE OD EVROPSKOG PROSJEKA

  Građanska alijansa danas je predstavila istraživanje „Građanska participacija u Crnoj Gori" koje je uradila u saradnji sa De Facto Consultancy. Read More
 • 1
 • 2
 • 3

SAOPŠTENJE: POVODOM UKIDANJA KAO OBAVEZNOG PREDMETA „GRAĐANSKO OBRAZOVANJE“

Građanska alijansa (GA) poziva Ministarstvo prosvjete da preispita odluku da predmet „Građansko obrazovanje" ne bude više obavezan predmet jer je neprihvatljivo da se predmetu koji je jedan od najbitnijih za opšte vaspitanje i obrazovanje djece ne da puni značaj.

„Crna Gora je građanska, demokratska, ekološka i država socijalne pravde, zasnovana na vladavini prava" definisano je prvim članom Ustava. U praksi i stvarnom životu imamo brojne probleme i podatke koji ukazuju da ovo što je definisano članom 1 Ustava i dalje utopija. Podsjetićemo da smo društvo sa niskim nivoom vladavine prava, da se nismo suočili sa ratnom prošlošću, da ne procesuiramo odgovorne za torturu i zlostavljanje, da se ne poštuju manjinska prava, da pripadnici manjinskih naroda nijesu zastupljeni u državnim institucijama, da su Romi posebno ugroženi i diskriminisani, da imamo visoku etničku distancu, da su osobe sa invaliditetom i pripadnici LGBT zajednice diskriminisane, da su mladi nezaposleni, da smo u samom vrhu zemalja koja ne prihvata migrante, da smo zemlja u vrhu po podnijetim brojem tužbi Evropskom sudu za ljudska prava po glavi stanovnika, da je porodično nasilje izraženo kao i da imamo brojne ekološke probleme...

Aktuelni trenutak i brojni problemi, gore opisani, se moraju rješavati prvenstveno kroz rad sa djecom, a mi tu šansu ukidamo. Zabrinjava gromoglasna tišnina svih aktera, a brojni nijesu ni primijetili to. Ulaganje u građansko obrazovanje znači višestruko vraćanje i investiciju u budućnost Crne Gore.

Zato Ministarstvo treba odmah da preispita ovu odluku i apelujemo na poslanike da hitno podnesu predlog izmjena Zakona kojim bi se definisalo da „građansko obrazovanje" opet bude obavezan predmet. Odreknemo li se „građanskog obrazovanja" i ovog koncepta odrećićemo se građanske budućnosti te stoga vjerujemo da će se ovaj previd odmah ispraviti.

S poštovanjem,

Milan Radović,
koordinator programa ljudskih prava i sloboda GA

Pogledajte

POSLJEDNJE NOVOSTI

NAJČITANIJE

TAGOVI

logo-yihr white logo-35mm white logo-e-balkan white logo-upr

Kontakt

Adresa: Studentska ulica, br. 21/a
               81000 Podgorica, Crna Gora
Tel/fax: +382 20 513 687
E-mail: office@gamn.org

Mapa