Građanska alijansa

 • KONKURS ZA XVI GENERACIJU ŠDR

  Škola demokratskog rukovođenja poziva zainteresovane kandidate/kinje da se prijave za učešće u godišnjem programu ŠDR-a u 2018. godini. Read More
 • ANALIZA PRIMJENE ETIČKIH KODEKSA TUŽILACA,SUDIJA I POLICIJE

  Građanska alijansa je uradila analizu primjene Etičkih kodeksa državnih tužilaca, sudija i policije. Read More
 • POTRAGOM ZA LJUDSKIM PRAVIMA SVE DO BERLINA

  U znak obilježavanja Međunarodnog dana ljudskih prava, Građanska alijansa, u saradnji sa institucijom Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore i Delegacijom Evropske unije u Crnoj Gori, organizuje Potragu za ljudskim pravima za srednjoškolce/ke i njihove nastavnike/ce, koja će biti realizovana u Podgorici 7. decembra 2017. godine sa početkom u 10 časova u prostorijama EU Info centra. Read More
 • 1
 • 2
 • 3

PROJEKAT: PODRŠKA RAZVOJU CRNOGORSKOG SISTEMA REGULISANJA AZILA I ILEGALNIH MIGRACIJA

Centar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM) i Građanska alijansa Vas sa zadovoljstvom obavještavaju da je počela realizacija projekta Podrška razvoju crnogorskog sistema regulisanja azila i ilegalnih migracija, koji je podržan od strane Ambasade Savezne Republike Njemačke u Crnoj Gori, kroz Pakt stabilnosti za Jugoistočnu Evropu.

Projekat je nastao sa ciljem da pruži podršku crnogorskom sistemu regulisanja azila i migracija, kroz jačanje kapaciteta aktera sistema da razviju i primjenjuju kvalitetne politike upravljanja azilom i migracijama; podršku zaštiti prava tražilaca azila, azilanata i migranata, te analizu normativnog okvira i i mehanizama za upravljanje azilom i migracijama. Na taj način, projekat će doprinijeti boljem upravljanju migracionim procesima i bržem ispunjavanju uslova za članstvo u Evropskoj uniji i NATO-u.

Projektom su predviđene sljedeće aktivnosti: analiza crnogorskog zakonodavstva i prakse u regulisanju pitanja azila i ilegalnih imigracija; izrada policy izvještaja o usklađenosti domaćeg zakonodavstva sa međunarodnim standardima; nacionalna konferencija povodom predstavljanja policy izvještaja zainteresovanim subjektima; treninzi za predstavnike pravosuđa, advokature i nevladinih organizacija, na temu primjene međunarodnih standarda i prakse Evropskog suda za ljudska prava u slučajevima azila i migracija; treninzi za predstavnike državnih organa o primjeni EURODAC- a i Dablinske konvencije; pružanje primarne besplatne pravne pomoći tražiocima azila i migrantima; javna kampanja o podizanju svijesti javnosti o značaju dobrog upravljanja migracionim procesima.

Ciljne grupe projekta su tražioci azila, azilanti i migranti; predstavnici Ministarstva rada i socijanog staranja, Zavoda za zbrinjavanje izbjeglica, Ministarstva unutrašnjih poslova i Uprave policije; predstavnici advokature; mediji i nevladine organizacije; lokalne zajednice. Posebna pažnja će biti posvećena maloljetnim licima, pripadnicima/cama marginalizovanih grupa i žrtavama trafikinga.

Pogledajte

POSLJEDNJE NOVOSTI

NAJČITANIJE

TAGOVI

logo-yihr white logo-35mm white logo-e-balkan white logo-upr

Kontakt

Adresa: Studentska ulica, br. 21/a
               81000 Podgorica, Crna Gora
Tel/fax: +382 20 513 687
E-mail: office@gamn.org

Mapa