Građanska alijansa

 • GRAĐANSKA ALIJANSA OBJAVILA GODIŠNJI IZVJEŠTAJ ZA 2017. GODINU

  Građanska alijansa je objavila godišnji izvještaj za 2017. godinu. Read More
 • VRIJEME JE ZA OTVORENU PRIČU O KRONIZMU U CRNOJ GORI

  Zadatak svih nas je da ukažemo na krajnje negativnu praksu pristrasnosti pri dodjeli poslova i ostalih pogodnosti prijateljima ili provjerenim kolegama i stoga smo počeli sa objavljivanjem serije istraživanja na temu kronizma. Read More
 • FORMIRANA XVI GENERACIJA ŠDR

  Tim Škole demokratskog rukovođenja formirao je selekcionu komisiju, nakon što je na konkurs za novu generaciju pristiglo više desetina prijava. Read More
 • ANALIZA PRIMJENE ETIČKIH KODEKSA TUŽILACA,SUDIJA I POLICIJE

  Građanska alijansa je uradila analizu primjene Etičkih kodeksa državnih tužilaca, sudija i policije. Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

POZIV DA SE OMOGUĆI EFIKASNO I NESMETANO KONTROLISANJE RADA JAVNIH FUNKCIONERA I NJIHOVE IMOVINE

Poštovani gospodine Radunović,

pozivamo Vas da kroz predlaganje izmjena legislative omogućite zainteresovanim građanima, nevladinim organizacijama i medijima da efikasno i nesmetano kontrolišu rad javnih funkcionera i njihovu imovinu. Naime, u razgovoru sa predstavnicima građana, NVO i medija detektovali smo ozbiljan problem, a to je da isti ne mogu dobiti podatke o licima u privrednim društvima registrovanim u Centralnom registru privrednih subjekata (koji funkcioniše u sklopu Poreske uprave Crne Gore), a koji bi vodili identifikaciji javnih funkcionera.

Na osnovu člana 83 Zakona o privrednim društvima omogućeno je da svako fizičko lice šest sati dnevno svakog radnog dana može u predviđeno vrijeme da izvrši uvid, prepiše i kopira izvod iz registra preduzeća i dokumentaciju o kompanijama dostavljenu CRPS. Od početka ove godine zainteresovani građani, nevladina udruženja i mediji onemogućeni su da iz CRPS-a dobijaju podatke o privrednim društvima koji sadrže i lične podatke (matične brojeve, adresu, datum rođenja) ovlašćenih lica, izvršnih direktora i osnivača. Na taj način nije moguće izvršiti identifikaciju lica u privrednim društvima tj. nije moguće istraživati da li postoji konflikt interesa i korupcija kada su u pitanju javni funkcioneri. Bez mogućnosti identifikacije lica koja su javni funkcioneri se obesmišljava efikasna i nesmetana kontrola rada i imovine istih. Podsjećamo da su mnoge afere nezakonitog postupanja sa državnom imovinom i novcem od strane javnih funkcionera, tokom posljednjih nekoliko godina, upravo otkrili građani, nevladine organizacije i mediji. Sada to nije moguće i značajno je otežano sa izmjenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama jer institucije slobodno procjenjuju sta će proglasiti tajnom pa je na taj način otežano dobijanje podataka.

Razumijemo da se lični podaci moraju štititi u skladu sa međunarodnim i domaćim standardima, posebno podaci kao što su JMBG, adresa stanovanja i dr. Međutim, to ne može biti opravdanje i nećemo pristati na izigravanje prava da zainteresovani građani vrše kontrolu rada javnih funkcionera. Zbog toga je neophodno da kroz izmjenu legislative definišete jasne i u skladu sa ljudskim pravima efikasne mehanizme za istragu korupcije i organizovanog kriminala. Praksa država članica EU može biti dobra platforma u definisanju ovih mehanizama u Crnoj Gori.

S poštovanjem,

Milan Radović
Koordinator programa ljudskih prava u GA
Vladimir Otašević
Izvršni direktor NVO LUPA

Pogledajte

POSLJEDNJE NOVOSTI

NAJČITANIJE

TAGOVI

logo-yihr white logo-35mm white logo-e-balkan white logo-upr

Kontakt

Adresa: Studentska ulica, br. 21/a
               81000 Podgorica, Crna Gora
Tel/fax: +382 20 513 687
E-mail: office@gamn.org

Mapa