Građanska alijansa

 • KONKURS ZA XVI GENERACIJU ŠDR

  Škola demokratskog rukovođenja poziva zainteresovane kandidate/kinje da se prijave za učešće u godišnjem programu ŠDR-a u 2018. godini. Read More
 • ANALIZA PRIMJENE ETIČKIH KODEKSA TUŽILACA,SUDIJA I POLICIJE

  Građanska alijansa je uradila analizu primjene Etičkih kodeksa državnih tužilaca, sudija i policije. Read More
 • POTRAGOM ZA LJUDSKIM PRAVIMA SVE DO BERLINA

  U znak obilježavanja Međunarodnog dana ljudskih prava, Građanska alijansa, u saradnji sa institucijom Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore i Delegacijom Evropske unije u Crnoj Gori, organizuje Potragu za ljudskim pravima za srednjoškolce/ke i njihove nastavnike/ce, koja će biti realizovana u Podgorici 7. decembra 2017. godine sa početkom u 10 časova u prostorijama EU Info centra. Read More
 • 1
 • 2
 • 3

KOMITET ZA LJUDSKA PRAVA USVOJIO LISTU PRIORITETNIH PITANJA YIHR I CEDEM-A

Komitet za ljudska prava je usvojio veći dio preporuka koje su CEDEM i Inicijativa mladih za ljudska prava – članica Građanske alijanse, dostavili u decembru prošle godine, u vezi sa inicijalnim izvještajem Crne Gore o primjeni Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima.

Naime, Komitet za ljudska prava je usvojio listu prioritetnih pitanja koja se odnose na inicijalni izvještaj Crne Gore, a na koja Crna Gora kao država ugovornica treba da odgovori prije sastanka na kojem Komitet formalno razmatra izvještaj o primjeni Pakta.

Prema listi koju je Komitet usvojio, Crna Gora treba da odgovori na pitanja koja se tiču garancija djelotvornog pravnog lijeka,zabrane diskriminacije, zaštite jednakih prava muškaraca i žena, prava djeteta, prava na život i zaštitu od torture, zaštite prava privatnosti, kao i prava izbjeglih i interno raseljenih lica, posebno Roma i Egipćana. U preporukama dostavljenim Komitetu, CEDEM i YIHR suposebno ukazali na značaj razmatranja djelotvornosti ustavne žalbekao mehanizma zaštite ustavnih prava i sloboda, kao i djelotvornosti mehanizama zaštite od diskriminacije koji još uvijek nisu efikasni u svim slučajevima povrede ravnopravnosti.

Osim toga, CEDEM i YIHR su preporučili da država dostavi podatke koji se odnose na procesuiranje ratnih zločina i zaštitu prava žrtava tih zločina; položaj pritvorenika/ca, posebno onih koji su korisnici/ce psihoaktivnih supstanci, kao i lica koja su smještena u psihijatrijskim ustanovama; procesuiranje slučajeva torture od strane policijskih službenika, te procesuiranje napada na ličnost i imovinu novinara/ki. CEDEM i YIHR su posebno ukazali i na položaj manjinskih zajednica, posebno romske i egipćanske zajednice, u odnosu na djelotvoran pristup besplatnoj pravnoj pomoći, obezbjeđivanje sudskog tumača za romski jezik i procesuiranje slučajeva dječjeg rada i prisilnih i ranihbrakova.

Izvještaj Crne Gore će biti razmatran na 112-om zasijedanju Komiteta koje će biti održano u periodu od 7 - 31. oktobra 2014. godine.

Mr Nenad Koprivica, izvršni direktor CEDEM-a
Boris Raonić, predsjednik Građanske alijanse

Pogledajte

POSLJEDNJE NOVOSTI

NAJČITANIJE

TAGOVI

logo-yihr white logo-35mm white logo-e-balkan white logo-upr

Kontakt

Adresa: Studentska ulica, br. 21/a
               81000 Podgorica, Crna Gora
Tel/fax: +382 20 513 687
E-mail: office@gamn.org

Mapa