Građanska alijansa

 • GRAĐANSKA ALIJANSA OBJAVILA GODIŠNJI IZVJEŠTAJ ZA 2017. GODINU

  Građanska alijansa je objavila godišnji izvještaj za 2017. godinu. Read More
 • VRIJEME JE ZA OTVORENU PRIČU O KRONIZMU U CRNOJ GORI

  Zadatak svih nas je da ukažemo na krajnje negativnu praksu pristrasnosti pri dodjeli poslova i ostalih pogodnosti prijateljima ili provjerenim kolegama i stoga smo počeli sa objavljivanjem serije istraživanja na temu kronizma. Read More
 • FORMIRANA XVI GENERACIJA ŠDR

  Tim Škole demokratskog rukovođenja formirao je selekcionu komisiju, nakon što je na konkurs za novu generaciju pristiglo više desetina prijava. Read More
 • ANALIZA PRIMJENE ETIČKIH KODEKSA TUŽILACA,SUDIJA I POLICIJE

  Građanska alijansa je uradila analizu primjene Etičkih kodeksa državnih tužilaca, sudija i policije. Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

NAŠI STAVOVI

Ajša Hadžibegović: Šta to bješe tolerancija?
http://e-balkan.net/stav/17342-ta-to-bjee-tolerancija.html

Boris Raonić: Crna Gora zavisi od snage svojih institucija

Zoran Vujičić: Za javnu upravu 7,5 miliona eura mjesečno
www.dan.co.me/?nivo=3&rubrika=Politika&clanak=353377&datum=2012-10-28&naslov=Za%20javnu%20upravu%207,5%20miliona%20eura%20mjese%E8no

Zoran Vujičić: Značajni pomaci u reformi pravosuđa, jaz u primjeni zakona
www.slobodnaevropa.org/content/znacajni-pomaci-u-reformi-pravosudja-jaz-u-primjeni-zakona/24747252.html

Zoran Vujičić: Ako neće sami mi ćemo pokrenuti postupak
http://issuu.com/dnevne-novine/docs/310/16

Edin Koljenović: Montenegro Elections 2012: Breaking the Vicious Circle
www.balkaninsight.com/en/blog/montenegro-elections-2012-breaking-the-vicious-circle

Boris Raonić: Crnogorski stid na evropskom putu
www.portalanalitika.me/analize/politika/75110-crnogorski-stid-na-evropskom-putu.html

Milan Radović: Čime su građani Bukovice ugrozili svoju Crnu Goru?
www.e-balkan.net/stav/15716-ime-su-graani-bukovice-ugrozili-svoju-crnu-goru.html
www.e-balkan.net/stav/15725--ime-su-graani-bukovice-ugrozili-svoju-crnu-goru-.html

Kontakt

Adresa: Studentska ulica, br. 21/a
               81000 Podgorica, Crna Gora
Tel/fax: +382 20 513 687
E-mail: office@gamn.org

Mapa