Građanska alijansa

 • „ROMA PRIDE“

  Nevladina fondacija Građanska alijansa (GA) održala je 1. oktobra, akciju „Živa biblioteka" u okviru Evropskog antirasističkog pokreta (EGAM http://www.egam.eu) „Roma Pride", u saradnji sa NVO Mladi Romi, Centrom za demokratsku tranziciju (CDT) i NVO Romska organizacija mladih "Koračajte sa nama - Phiren amenca". Read More
 • JAČANJE ODGOVORNOSTI ŽENA I MLADIH U JAVNOM I POLITIČKOM ŽIVOTU

  U periodu od 6. do 8. oktobra u hotelu "Palas" u Petrovcu organizovaće se zajednički seminar Škole demokratskog rukovođenja i Škole političkih studija Savjeta Evrope iz Bosne i Hercegovine. Read More
 • ZAINTERESOVANOST GRAĐANA/KI ZA ČLANSTVO U PARTIJI TRI PUTA VEĆE OD EVROPSKOG PROSJEKA

  Građanska alijansa danas je predstavila istraživanje „Građanska participacija u Crnoj Gori" koje je uradila u saradnji sa De Facto Consultancy. Read More
 • 1
 • 2
 • 3

NAŠI STAVOVI

Ajša Hadžibegović: Šta to bješe tolerancija?
http://e-balkan.net/stav/17342-ta-to-bjee-tolerancija.html

Boris Raonić: Crna Gora zavisi od snage svojih institucija

Zoran Vujičić: Za javnu upravu 7,5 miliona eura mjesečno
www.dan.co.me/?nivo=3&rubrika=Politika&clanak=353377&datum=2012-10-28&naslov=Za%20javnu%20upravu%207,5%20miliona%20eura%20mjese%E8no

Zoran Vujičić: Značajni pomaci u reformi pravosuđa, jaz u primjeni zakona
www.slobodnaevropa.org/content/znacajni-pomaci-u-reformi-pravosudja-jaz-u-primjeni-zakona/24747252.html

Zoran Vujičić: Ako neće sami mi ćemo pokrenuti postupak
http://issuu.com/dnevne-novine/docs/310/16

Edin Koljenović: Montenegro Elections 2012: Breaking the Vicious Circle
www.balkaninsight.com/en/blog/montenegro-elections-2012-breaking-the-vicious-circle

Boris Raonić: Crnogorski stid na evropskom putu
www.portalanalitika.me/analize/politika/75110-crnogorski-stid-na-evropskom-putu.html

Milan Radović: Čime su građani Bukovice ugrozili svoju Crnu Goru?
www.e-balkan.net/stav/15716-ime-su-graani-bukovice-ugrozili-svoju-crnu-goru.html
www.e-balkan.net/stav/15725--ime-su-graani-bukovice-ugrozili-svoju-crnu-goru-.html

Kontakt

Adresa: Studentska ulica, br. 21/a
               81000 Podgorica, Crna Gora
Tel/fax: +382 20 513 687
E-mail: office@gamn.org

Mapa