Građanska alijansa

 • KONKURS ZA XVI GENERACIJU ŠDR

  Škola demokratskog rukovođenja poziva zainteresovane kandidate/kinje da se prijave za učešće u godišnjem programu ŠDR-a u 2018. godini. Read More
 • ANALIZA PRIMJENE ETIČKIH KODEKSA TUŽILACA,SUDIJA I POLICIJE

  Građanska alijansa je uradila analizu primjene Etičkih kodeksa državnih tužilaca, sudija i policije. Read More
 • POTRAGOM ZA LJUDSKIM PRAVIMA SVE DO BERLINA

  U znak obilježavanja Međunarodnog dana ljudskih prava, Građanska alijansa, u saradnji sa institucijom Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore i Delegacijom Evropske unije u Crnoj Gori, organizuje Potragu za ljudskim pravima za srednjoškolce/ke i njihove nastavnike/ce, koja će biti realizovana u Podgorici 7. decembra 2017. godine sa početkom u 10 časova u prostorijama EU Info centra. Read More
 • 1
 • 2
 • 3

8. APRIL, SVJETSKI DAN ROMA

Poštovane/poštovani,
Koalicija civilnog društva koja radi monitoring implementacije strategije integracije Roma i Dekade, čestita svim Romima i Egipćanima u Crnoj Gori 8. april, Svjetski dan Roma.

Ujedno, koalicija podsjeća da su pripadnici romske i egipćanske zajednice u Crnoj Gori i dalje generalno ugroženi i izloženi stigmatizaciji i diskriminaciji. Iako pozdravljamo napore države, pozivamo državne institucije još jednom da preduzmu neophodne mjere u cilju integracije Roma i Egipćana u društvo.

Za koaliciju je neprihvatljivo da Romi i Egipćani i dalje nemaju adekvatne uslove stanovanja, da i dalje postoji diskriminacija u obrazovanju i da i dalje nemaju jednak tretman i pristup u svim sferama života, a posebno prilikom zapošljavanja i prava na zdravstvenu zaštitu.

Smatramo da su poražavajuće informacije da pojedini Romi i Egipćani rade šest, sedam ili osam godina, a da još uvijek nijesu dobili radni staž i osiguranje, da pripadnici ove zajednice koji su osobe sa invaliditetom nemaju adekvatne uslove za život, da nemaju državljanstvo, izvod iz matične knjige rođenih, osiguranje, pravo na materijalno obezbjeđenje porodice, da nemaju adekvatne stambene uslove i adekvatnu zdravstvenu zaštitu teško bolesnih osoba.

Takođe, pozivamo državu da poveća napore na planu suzbijanja dječjeg rada, maloljetničkih i prinudnih brakova, odnosno sprečavanja da ova lica postanu žrtve trgovine ljudima i ekonomske i seksualne eksploatacije. Neophodno je da se država snažnije bori za integraciju ove nacionalne zajednice kroz efikasnije korišćenje fondova, naročito fonda za ostvarivanje manjinskih prava.

Koalicija podsjeća da i mali koraci mijenjaju svijet i čine ga boljim mjestom za sve, gdje se različitost slavi i ne predstavlja razlog diskriminacije.

S poštovanjem,
Podgorica, 07.04.2014.

Forum MNE, Podgorica
Građanska alijansa, Podgorica
Centar za romske inicijative, Nikšić
Udruženje Egipćana, Tivat
RUŽA, Berane

Pogledajte

POSLJEDNJE NOVOSTI

NAJČITANIJE

TAGOVI

logo-yihr white logo-35mm white logo-e-balkan white logo-upr

Kontakt

Adresa: Studentska ulica, br. 21/a
               81000 Podgorica, Crna Gora
Tel/fax: +382 20 513 687
E-mail: office@gamn.org

Mapa