Unesite ključnu riječ

KRISTINA ĆETKOVIĆ - KOORDINATORKA MEDIJSKOG PROGRAMA

Kristina Ćetković je rođena u Baru, 21. aprila 1981. godine. U rodnom gradu je završila osnovnu i srednju školu. Nakon toga upisuje Višu fizioterapeutsku školu, koja kasnije prerasta u Fakultet primijenjene fizioterapije, gdje je položila sve ispite sa osnovnih studija.

Zbog želje da doprinese zajednici u izgradnji boljeg i pravednijeg društva upisala je Univerzitetski kurs „Liderstvo i razvojni rad sa mladima”, koji je u Crnoj Gori sprovodio PRONI (Project Of Northern Ireland) ispred Jončoping univerziteta iz Švedske. Nakon završenog kursa počinje da volontira, a zatim i radi u Forumu MNE (Forum Mladi i neformalna edukacija) koji u Crnoj Gori sprovodi programe namijenjene mladima. Kao omladinska radnica vodila je projekte i aktivnosti namijenjene mladima u omladinskim klubovima u Baru i Ulcinju. U više navrata bila je koordinatorka i trenerica tokom omladinskih kampova.

Omladinski rad napušta zbog studentskih obaveza na Fakultetu političkih nauka. Bila je stipendistkinja Opštine Bar. Specijalističke studije je završila na smjeru novinarstvo, a trenutno je na master studijama – Odnosi s javnošću.
Novinarstvom je počela da se bavi, prvo pišući za prvi studentski portal u Crnoj Gori „Tragom”, a kasnije i uređujući rubriku „Univerziteti”. Kao novinarka radila je na portalu Analitika. Pisala je i za VICE Srbija i crnogorsko izdanje LGBT magazina „Optimist”.

Od neformalnog obrazovanja koje ima izdvaja završenu „Školu novinarstva” u organizaciji Instituta za medije Crne Gore, „Školu Rodnih studija” sprovedenu od strane Kancelarije za rodnu ravnopravnost, Univerziteta Mediteran i UNDP-a, te „Školu demokratije” Centra za građansko obrazovanje.

Kristina je i članica Radne grupe za izradu Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nacionalnom javnom emiteru Radio i Televizija Crne Gore
Jedna je od osnivačica NVO „sPas” koja se bavi zaštitom životinja. Bavi se duhovnim radom na sebi, vozi biciklo, piše… Slobodno vrijeme provodi u šetnji sa psom Pinom ili čitanju uz društvo mačora Alexa.