Enter your keyword

ZORAN VUJICIC - Këshilltar ligjor

Zoran Vujicic është nga Podgorica. Pas diplomimit, ai regjistron dhe përfundon Fakultetin Juridik në Podgoricë. Aktualisht është duke përfunduar studimet master në Fakultetin e Ekonomisë në Podgoricë.Është alumnist i Shkollës së Menaxhimit demokratik. Punoi në Agrokor dhe Mercator në pozita udhëheqëse. Aktualisht i punësuar në Aleancën Qytetare  si Këshilltar Ligjor. Ai mori pjesë në përgatitjen e disa raporteve mbi monitorimin e sistemit gjyqësor, shëndetësor dhe elektoral në Mal të Zi. Në zgjedhjet parlamentare në vitin 2016 ishte një nga koordinatorët dhe koautorët e raportit të monitorimit të fushatës zgjedhore – “Më intereson”. Ai ishte i punësuar si këshilltar ligjor për zbatimin e raportit “Monitorimi i mediave. Është një nga autorët e raportit mbi zbatimin e Ligjit për ndihmë juridike falas. Ai ishte një nga autorët e udhëzuesit praktik për punën e policisë me grupet sociale të ndjeshme dhe të margjinalizuara.

Është autor i disa artikujve mbi sistemin gjyqësor. Ai është anëtar i Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve nga radhët e shoqërisë civile, OJQ-ve dhe universitetit. Është anëtarë i Shoqatës së Juristëce të Malit të Zi. Në mbledhjen e mëparshme ishte anëtar i Komitetit të Etikës së MPB-së. Anëtarë i grupit të punës për hartimin e projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit mbi ekzekutimin e dënimit me kusht dhe ndëshkimit me interes publik. Anëtar i Komisionit Parlamentar për zgjedhjen e anëtarit të Këshillit të Agjencisë për Parandalimin e Korrupsionit.

Ai është i martuar me Zorkën me të cilën ka një djalë, Matijën.