Enter your keyword

ZORAN VUJIČIĆ - KOORDINATOR I PROGRAMIT TË TË DREJTAVE TË NJERIUT DHE DREJTËSISË

Zoran Vujiciq eshte nga Podgorica. Pas perfundimit te gjimnasit regjistron dhe perfundon studimet ne Fakultetin juridik ne Podgorice. Tani eshte duke ndjekur studimet postdiplomike ne fushen e marketingut nderkombetare. Gjate studimeve ka qene aktiv ne organizaten studentore ELSA.

Një ndër autorët e Udhëzuesit praktik për punën e policise me grupet shoqërore të rrezikuara dhe të margjinalizuara. Ka punuar ne Agrokore dhe Merkatore. Ka ndjekur Shkollen per udheheqje demokratike. Hobi ka astronomine, adhuron filmat triler dhe stripet. I martuar me Zorken.