Enter your keyword

Ne konferencë do të marre pjesë përfaqësuesi të Aleancës Qytetare, i cili do të jetë edhe një nga panelistët e konferencës.

Konferenca do të trajtojë çështjet e aspekteve politike dhe ligjore të drejtësisë tranzicionale, rindërtimin e shoqërisë civile si dhe edukimin mbi demokracinë.