Unesite ključnu riječ

Upravni Odbor

Boris Raonić

Boris Raonić

Predsjednik

Boris Raonić je iz Podgorice. Diplomirani pravnik, 90-ih je bio aktivan u Liberalnom savezu Crne Gore, a tokom studija je bio jedan od osnivača prvih NVO-a u Crnoj Gori. Radio je i kao novinar, a od 2000. godine započinje svoj angažman u civilnom sektoru, kao koordinator Nansen dijalog centra. Bio je organizator više ekoloških, građanskih i pacifističkih akcija u Crnoj Gori.Autor je brojnih tekstova iz oblasti dijaloga, tolerancije, političke kulture i rješavanja sporova, a bio je i producent nekoliko dokumentarnih filmova koji se bave suočavanjem sa prošlošću.

Bio je član Nacionalnog savjeta za evropske integracija, rukovodećih organa nekoliko NVO-a, Skupštinskog Odbora za izmjenu izbornog zakonodavstva, Etičkog odbora Uprave policije i više radnih grupa za izradu zakonskih rješenja. Član Savjeta Agencije za elektronske medije. Član je više IVLP mreže, Transformation thinkers, EGAMa, PtoP i brojnih sličnih mreža.  Direktor je Škole demokratskog rukovođenja.

Boris je i međunarodni instruktor skijanja, a hobi su mu planinski biciklizam, košarka i fudbal.

Oženjen je Milenom, otac Teodorin, Nikolin i Andrijin.

boris@gamn.org

Edina Hasanaga Čobaj

Edina Hasanaga Čobaj

Izvršna direktorica

Edina Hasanaga Čobaj je iz Ulcinja. Završila je pedagoške studije na Filozofskom fakultetu u Nikšiću, kao i univerzitetski kurs Liderstvo i rad s mladima, akreditovan od strane fakulteta za komunikacije u Jonkopingu, Švedska.Trenerica je iz nenasilne komunikacije i održala je nekoliko treninga mladim aktivistima i profesorima.

Jedna je od autorki brojnih izvještaja o stanju ljudskih prava koji su objavljeni u Crnoj Gori, kao i dokumentarnih filmova o istoj tematici.Tokom godina u NVO sektoru stekla je iskustvo u planiranju i finansijsko-administrativnom vođenju projekata.Jedno vrijeme radila je sa đecom sa teškoćama u razvoju. Članica je Savjeta za zaštitu pacijenata Specijalne Bolnice za psihijatriju iz Kotora.

Voli plivanje.

Sa suprugom Bernardom imaju sina Dina i kćerku Eru.

edina@gamn.org

Milan Radović

Milan Radović

Programski direktor

Milan Radović je iz Mojkovca. Završio je Filozofski fakultet u Nikšiću, predavao sociologiju u Srednjoj školi do 2007, a nakon toga započeo angažman u Inicijativi mladih za ljudska prava. Od 2012. godine radi u Građanskoj alijansi.

Koordinirao je više regionalnih projekata u oblasti ljudskih i manjinskih prava, bio je član radnih grupa za izradu legislative u oblasti ljudskih prava i predavač na brojnim seminarima na temu ljudskih prava.

Jedan je od autora više izvještaja o pravosuđu, o manjinskim pravima i autor više godišnjih izvještaja i kvartalnih izvještaja o stanju ljudskih prava u Crnoj Gori.

Pohađao je Školu demokratskog rukovođenja, Školu socijalnog preduzetništva – uvod u građansko obrazovanje, Školu ljudskih prava i više seminara iz oblasti ljudskih prava.

Član je Savjeta Radio Televizije Crne Gore i član Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture (NPM).

Milanovi hobiji su košarka i fudbal i vrijeme voli da provodi na planinama.

Oženjen je Marijom, sa kojom ima kćerke Miu i Mateu, sina Maksima.

milan@gamn.org