Enter your keyword

Për gati një vit, projekti është implementuar në bashkëpunim me Fondacioni Rockefeller Brothers Fund. Monitorimi i qendrave shëndetësore u prezantua një muaj më parë, dhe në periudhën vijuese do të pasojë cikli i monitorimit direkt.