Unesite ključnu riječ

Jul 23, 2012

GRAĐANSKA ALIJANSA OTVORILA PROBLEM FUNKCIONISANJA FONDA ZA MANJINE I NACIONALNIH SAVJETA

Predstavnici Gradanske Alijanse sastali su se u petak 20. jula sa novim ministrom za manjine Hamdijem Hasanijem, sa kojim su dogovorili intenzivnu saradnju. Na sastanku na kojem je prisustvovao i pomocnik ministra Sabahudin Delic, za pocetak je razmatran problem funkcionisanja Fonda za manjine, kao i Nacionalnih savjeta. Predstavnici GA su sastanak ocijenili kao uspješan, te […]

Jul 19, 2012

GRAĐANSKA ALIJANSA U SKUPŠTINI IZDEJSTVOVALA DONOŠENJE PRAVILA O NAČINU I POSTUPKU IZBORA PREDSTAVNIKA NVO SEKTORA U TIJELIMA KOJE FORMIRA PARLAMENT

Radivoje Lala Nikcevic, predsednik i Emilo Labudovic, zamjenik predsednika Administrativnog odbora Skupštine Crne Gore, na danas odrzanom sastanku sa predstavnicima Gradanske alijanse i CDT-a – Borisom Raonicem i Draganom Koprivicom, postigli su saglasnost o potrebi donošenja pravila o nacinu i postupku izbora predstavnika NVO sektora u tijelima koje formira Skupština Crne Gore. Ocijenjeno je, da su nevladine organizacije, predlozima i sugestijama, dale konkretan doprinos za donošenje odluke i da dostavljeni materijal predstavlja dobru osnivu za donošenje pravila.

Jul 11, 2012

GRAĐANSKA ALIJANSA OBJAVILA II KVARTALNI IZVJEŠTAJ 2012. O STANJU LJUDSKIH PRAVA U CRNOJ GORI

U izvjestaju se navodi da u drugom kvartalu 2012. godine nivo poštovanja i zaštite ljudskih prava nije bio na zadovoljavajucem nivou. Oblasti u kojima su poštovanje i zaštita ljudskih prava i dalje na zabrinjavajucem nivou su neadekvatan proces suocavanja sa prošlošcu, tortura, pravo na pravicno sudenje, sloboda izrazavanja, okupljanja i udruzivanja, diskriminacija manjina, prava djeteta, polozaj raseljenih i interno-raseljenih lica i ekonomsko – socijalna prava i slobode.

Jul 11, 2012

GRAĐANSKA ALIJANSA POVODOM 17 GODINA GENOCIDA U SREBRENICI

Povodom 17 godina od genocida u Srebrenici Gradanska alijansa podsjeca da je proces suocavanja sa prošlošcu u Crnoj Gori, kao i svim zemljama nastalim raspadom SFRJ, potpuno zapostavljen. Danas se navršava 17 godina od genocida u Srebrenici. Tog dana je vojska RS pokrenula krvavi pir koji su, prema optuznicama Haškog tribunala, vojnici pod komandom generala Ratka Mladica sproveli tako što su do 19. jula organizovano i sistematski ubili oko 8.000 muslimanskih muškaraca i djecaka. Oko 30.000 zena i djece je deportovano.

Jun 26, 2012

GRAĐANSKA ALIJANSA POVODOM ZLOUPOTREBA KORIŠĆENJA SLUŽBENIH AUTOMOBILA

Gradanska alijansa (GA) je ponovo pocela da dobija informacije o brojnim zloupotrebama u korišcenju sluzbenih automobila u privatne svrhe. Kao i u ranijem periodu sa pocetkom turisticke sezone, a što smo dokumentovali više od stotinu puta i dostavili nadleznim institucijama na uvid, i ovog puta informacije ukazuju da dolazi do zabrinjavajuceg nivoa zloupotreba upravo u turistickoj sezoni i u vrijeme godišnjih odmora.