Enter your keyword

Shkolla e Studimeve Politike

Programi i Qeverisjes së Mirë përfshin Shkolla e studimeve politike (www.sps.gamn.org) dhe pjesëmarrjen qytetare duke insistuar në një administratë transparente dhe të përgjegjshme. Misioni i Shkolla e studimeve politike është edukimi shtesë i vendimmarrësve aktivë dhe të ardhshëm, mbajtësit e njohur të ndryshimeve shoqërore dhe liderët e opinionit, iniciatorëve potencialë dhe ekzekutiv të proceseve dhe reformave pozitive sociale. Përveç arsimit, ky program e sheh si detyrë parësore edhe forcimin e vetëdijes qytetare, informimit dhe fuqizimit të qytetarëve, si dhe ofrimin e mbështetjes për nismat qytetare dhe organizatat që ndajnë të njëjtat vlera.

 

SPS vektorski al-plava slova
SSP

Shkolla e studimeve politike filloi punën në vitin 2002 me një mision të edukimit sghtesë të vendimmarrësve të tanishëm dhe të ardhshëm, bartës të njohur të ndryshimeve sociale dhe projektuesëve të opinionit publik, iniciatorëve potencialë dhe efektivë të proceseve dhe reformave pozitive sociale.

Administratori i Shkollës është Aleanca Qytetare