Ajša Hadžibegović je omladinska radnica sa magistarskim radom iz primjenjene transformacije konflikata. Dugogodišnja volonterka u Svjetskom izviđačkom pokretu i Crvenom krstu, kao i u mnogim drugim omladinskim organizacijama u zemlji, regionu i na međunarodnom – evropskom nivou. Bila je potpredsjednica Savjetodavnog tijela za mlade pri Direktoratu za sport i mlade Savjeta Evrope i član ekspertske radne grupe Savjeta Evrope za razvoj i preliminarnu procjenu Evropskog portfolija za omladinske radnike/ce i omladinske lidere/ke (2004-2006). Kao član Koordinacionog odbora učestvovala u razvoju prvog Nacionalnog plana akcije za mlade u Crnoj Gori (2005-2006). Sada učestvuje i u radu vladinih radnih grupa za izradu strategije za razvoj nevladinog sektora (2013) i za izradu prijedloga zakona o mladima (2012-2013).

Ajša je bila uključena u rad Koalicije za REKOM i učestvovala je u dijalogu na temu suočavanja sa prošlošću u bivšoj SFRJ.

Drži predavanja polaznicima Škole demokratskog rukovođenja na temu koncepta suočavanja sa prošlošću i uloge Crne Gore u ratnim dešavanjima nakon raspada Jugoslavije. Ima obimno iskustvo u realizaciji treninga i fasilitiranju grupa na medunarodnom, regionalnom i nacionalnom nivou na raznovrsne teme, a prvenstveno iz oblasti mirnog rješavanja konflikata, ljudskih prava, suočavanja sa prošlošću, omladinskog rada, neformalnog obrazovanja, inkluzije i rada sa različitostima, zapošljavanja mladih i marginalizovanih, građanske participacije i aktivizma… Objavila je i nekoliko članaka o izazovima omladinskog rada i prepoznavanju neformalnog obrazovanja, o konceptu ko-menadžmenta, i suočavanju sa prošlošću.

Ajša se još bavi planinarenjem i fotografijom.

Sa Vladimirom ima kćerke Alisu i Silviu.