Ajsha Hadxhibegoviq eshte e angazhuar ne pune me rini me titullin e magjistratures nga fusha e aplikuar e transformimit te konfliketeve.

Puna vollnetare shumevjecare ne Levizjen Boterore te Vezhguesve dhe ne Kryqin e Kuq, si dhe ne shume organizata tjera rinore ne vend, rajon dhe ato nderkombetare   ne nivel evropian. Ka qene nenkryetare e Trupit Konsultativ per te rinj prane direktoriatit per sport dhe rini te Keshillit evropian, dhe anetare e grupit punues te Keshilit te Evropes per zhvillim dhe vleresim preliminar i portofolit per punetore/e te rinj dhe lidere te rinise (2004   2006).

Si anetare e Keshillit Koordinues ka marre pjese ne zhvillimin e planit te pare per veprim per te rinjte ne Mal te Zi (2005   2006). Ka eksperience te madhe ne realizimin e trajnimeve dhe fasilitimin e grupeve ne nivel rajonal dhe nacional mbi tema te shumellojshme. Ka publikuar disa artikuj mbi sfidat e punes se te rinjeve dhe njohjen e arsimimit joformal, si dhe mbi konceptin e ko-manaxhmimit. Ajsha gjithashtu mirret edhe me alpinizem dhe fotografi. Me Vlladimirin ka vajzat Alisën dhe Silvijën.