Aleksandra Srbljanović je iz Pljevalja. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore, a pripravnički rad odradila u Centru bezbjednosti Pljevlja.

Prva iskustva u civilnom sektoru je stekla volonterskim angažovanjem u Sigurnoj ženskoj kući „Bona Fide“ u Pljevljima, pružajući pomoć ženama i djeci žrtvama nasilja, a takođe i izbjeglicama iz Sirije i drugih zemalja.

Nakon toga je bila angažovana na više projekata kao koordinatorka ili saradnica.

Obožava filmove i knjige.

aleksandra.srbljanovic@gmail.com