Aleksandra Srbljanović rođena je u Pljevljima, gdje je završila osnovnu i srednju školu. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore u Podgorici.

Prvo radno iskustvo stekla je kao pripravnica u Centru bezbjednosti Pljevlja, radeći sa žrtvama porodičnog nasilja. Nakon toga je kratko vrijeme radila u Srednjoj stručnoj školi kao sekretarka.

Prva iskustva u civilnom sektoru stekla je angažovanjem u Sigurnoj ženskoj kući „Bona Fide” u Pljevljima, pružajući pomoć ženama i djeci žrtvama nasilja. Bila je koordinatorka i asistentkinja na raznim projektima, kao i učesnica brojnih seminara, radionica i treninga. Tu se prvi put susrela sa izbjeglicama i migrantima sa Bliskog i Dalekog Istoka, kojima je Sigurna kuća obezbjeđivala smještaj i hranu, gdje je Aleksandra volonterski učestvovala. Na taj način je stekla važno skustvo koje joj je mnogo značilo u kasnijem radu sa ovim licima.

Od 2019. godine je zaposlena u Građanskoj alijansi, na poziciji programske asistenkinje. Od tada je angažovana u Pljevljima, na pružanju pravne i drugih vrsta pomoći tražiocima azila, izbjeglicama i migrantima, kao i na praćanju situacije na granicama, tretmana policije prema ovim licima i slično.

Članica je Radne grupe za praćenje migrantske krize u Pljevljima.

U slobodno vrijeme voli da čita knjige i veliki je zaljubljenik u filmove.

aleksandra.srbljanovic@gmail.com