Aleksandra Vukčević je iz Podgorice.

Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore. Nakon odrađenog pripravničkog rada u Inicijativi mladih za ljudska prava, zasniva radni odnos u Građanskoj alijansi.

Tokom studentskih dana je volontirala za NVO Biciklo.me, koji se bavi promocijom biciklizma i zdravih stilova života. Bila je aktivan član ELSE, međunarodne organizacije studenata prava.

Tokom pripravničkog rada za YIHR, radila je na brojnim projektima sa mladim ljudima, a koji su se ticali suočavanja s prošlošću, ljudskim pravima, pravima mladih, ali i monitoringom medija.

Bavi se i pružanjem besplatne pravne pomoći strancima u postupku dobijanja međunarodne zaštite i licima u integraciji.

Tečno govori engleski jezik.

aleksandra.vukcevic@yihr.org