Amina Muriq është nga Rozhaja. Ajo diplomoi në Fakultetin Filozofik në Nikshiq, Departamenti i Gjuhës Angleze dhe Letërsisë. Që nga viti 2018 është studente në studimet master në Fakultetin e Gjuhëve të Huaja, Universiteti Mediteran në Podgoricë. Në Transportin Hekurudhor të Malit të Zi punoi për 10 vitet e fundit si: përkthyese e Gjuhës Angleze, bashkëpunëtore në projekte ndërkombëtare dhe PR. Si PR menaxhere, ajo ishte përgjegjëse për marrëdhëniet me publikun të korporatës, lajmërimet, komunikimet, si dhe pamjen dhe prezantimin e faqes në internet të kompanisë. Në Fakultetin e Turizmit të Universitetit Mediteran që nga Prilli i vitit 2019, ajo u punësua si asistente në lëndën Anglishtja e biznesit në studimet e vitit të I, II dhe III. Gjatë karrierës së saj profesionale, ajo ka punuar edhe si asistente në disa projekte të financuara nga institucione ndërkombëtare si Banka Botërore, Bashkimi Evropian dhe BERZH.

I pëlqen filmat, biçikletën dhe udhëtimet.

amina@gamn.org