Anastasija Djurović je iz Ulcinja.

Diplomirana je ekonomistkinja. Specijalizira se za finansije i bankarstvo.

Voli filmove, muziku i modu.

anastasijadjurovic1993@gmail.com