Anđela Đuković rođena je u Podgorici. Fakultet pravnih nauka završila je na Univerzitetu Donja Gorica.

Tokom studija bila je predsjednica nevladine organizacije Evropsko udruženje studenata prava (ELSA UDG). U tom svojstvu je prisustvovala brojnim međunarodnim konferencijama i seminarima. Kasnije postaje potpredsjednica za STEP program Evropskog Udruženja studenata prava Crne Gore (ELSA Montenegro), kao i asistentkinja u Timu ELSA International. Još kao studentkinja učestvovala je u simulaciji suđenja pred Evropskim sudom za ljudska prava, koji je održan u Zagrebu. Nakon završenih studija usavršavanje je započela u kancelariji „Harrisons”, a potom nastavila u advokatskoj kancelariji „Jovović, Mugoša & Vuković”.

U julu 2020. godine započinje rad u Građanskoj alijansi kao pravna savjetnica na projektu „Pružanje besplatne pravne pomoći tražiocima azila, izbjeglicama i licima u riziku od apatridije“. Bila je polaznica „Human rights defenders academy“ u organizaciji NVO Civil Rights Defenders (CRD). U okviru akademije polaznici su pisali policy paper koji je i objavljen na sajtu CRD. Anđela je pisala o govoru mržnje u Crnoj Gori. Prisustvovala je i brojnim seminarima iz oblasti ljudskih prava.

U julu 2021. godine imenovana je za člana radne grupe za poglavlje 23. Učestvovala je na međunarodnoj konferenciji o apatridiji („International conference on statelessness and the right to a nationality in Europe: progress, challenges and opportunities“) koja je organizovana od strane UNHCR-a i Savjeta Evrope u Strazburu.

Anđela je odbojkaški sudija već dugi niz godina. Voli ljeto i more, a posebno putovanja u mediteranske predjele. Kako je obožavalac životinja, ponosni je vlasnik persijske mace Megi.

andjela@gamn.org