Angjella Gjukoviq është nga Podgorica. Ajo diplomoi në Fakultetin e Drejtësisë në Universitetin Donja Gorica. Gjatë studimeve të saja, ajo ishte presidente e organizatës joqeveritare Shoqata e Studentëve Evropianë të Drejtësisë (ELSA UDG). Në këtë kapacitet, ajo ka marrë pjesë në konferenca dhe seminare të shumta ndërkombëtare. Ajo më vonë u bë nënkryetar për programin STEP të Shoqatës Evropiane të Studentëve të Drejtësisë në Mal të Zi (ELSA Mali i Zi), si dhe asistente në Ekipin Ndërkombëtar ELSA. Pas mbarimit të studimeve, ajo filloi trajnimet në zyrën e avokatisë “Harrisons”, dhe më pas vazhdoi në zyrën e avokatisë “Jovoviq, Mugosha & Vukoviq”.

Angjella ka qenë një arbitër volejbolli për shumë vite. Ajo e do verën dhe detin, dhe veçanërisht udhëtimet në Mesdhe. Si tifoz kafshësh, është pronare krenar e maces persiane Megi.

andjela@gamn.org