Angjella Stesheviq është nga Zhablaku. Studion në Fakultetin e Studimeve Shtetrore dhe Evropiane. Ajo u diplomua në Shkollën e Mesme “17 Shtator” – si fituese e Luçës B dhe studente e gjeneratës.

Në periudhën dy vjeçare (2015-2017), ajo shërbeu si anëtare përgjegjëse për koordinimin e veprimtarive në Rajonin Verior në kuadër të Bordit të Drejtorëve të Unionit të Studentëve të Shkollave të Mesme të Malit të Zi, dhe gjatë afatit dy-vjeçar që skadoi në Mars 2019, ajo shërbeu si Sekretare e Asamblesë së Organizatës. Ajo është Presidente e Parlamentit Studentor të Fakultetin e Studimeve Shtetrore dhe Evropiane, si dhe anëtare e Shoqatës Malazeze të Studentëve të Shkencave Politike.

Angjella gjithashtu bëri një praktikë studentore dy mujore në Byronë e Metrologjisë.

Për më tepër, ajo ka marrë pjesë në shumë konferenca, panele, tryeza të rrumbullakëta dhe projekte që adresojnë shumë nga çështjet domethënësetë shoqërisë në përgjithësi.

Gjatë shkollës së mesme, ajo ishte përfituese e një bursë për studentë të talentuar, ndërsa tani është marrësi i një burse për studentët më të mirë, të akorduar nga Ministria e Arsimit.