Danilo Papović po struci je magistar pravnih nauka, diplomirao i magistrirao na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe u Novom Sadu. Desetogodišnje radno iskustvo stekao je radeći u advokaturi i sektoru nekretnina.
Učestvovao je u međunarodnim posmatračkim misijama na izborima u Jermeniji i Ukraijini, kao kratkoročni posmatrač.

U NF Građanskoj alijansi angažovan je kao pravni savjetnik, za pružanje pravne pomoći tražiocima međunarodne pravne zaštite.

Oženjen je i otac dvoje dece.

danilo@gamn.org