Dr Aleksandar Nikolić je rođen 10.05.1992. godine u Nikšiću, Republika Crna Gora. Upisao je Medicinski fakultet u Podgorici 2011. godine. Nastavak školovanja provodi u Novom Sadu od 2015. godine, gdje je i diplomirao 2017. godine. Tokom studija bio je više puta nagrađivan za izuzetan uspjeh, a bio je i stipendista Vlade Republike Crne Gore. U Rusiji, na Medicinskom Univerzitetu “Ivan Petrovič Pavlov” 2016. godine učestvovao je u istraživačkom radu “Registar hroničnih ishemijskih kardiovaskularnih bolesti” i pohađao praktičnu nastavu iz interne medicine.

Pripravnički staž obavlja u Kliničkom Centru Vojvodine, nakon kojeg biva angažovan u poslovima ljekara hitne medicinske pomoći u Kotoru i Herceg Novom, Doma zdravlja u Podgorici i Centra za kardiohirurgiju Kliničkog Centra Crne Gore. Piše i govori tečno engleski, a služi se i italijanskim i njemačkim jezikom.