Ivana Đođić rođena je u Nikšiću. Osnovne studije završila je na pravnom fakultetu univerziteta Crne Gore u Podgorici sa prosječnom ocjenom C, a specijalističke studije sa prosječnom ocjenom A. Diplomirala je sa ocjenom 10, na istorijskom pravnom smjeru na temu ugovora o radu. Tokom studija bila je dva puta učesnica programa Work and travel u Sjedinjenim Američkim Državama.

Radni angažman započela je kao pripravnik u Crnogorskom telekomu gdje ostaje sve do januara 2021. godine.

Ivana je bila polaznik XIX generacije Škole političkih studija.

Od aprila 2021. godine angožavana je u Građanskoj alijansi kao pravni savjetnik, a u sklopu UNHCR projekta pod nazivom „Pružanje besplatne pravne pomoći tražiocima azila, izbjeglicama i licima u riziku od apatridije u Crnoj Gori“. U septembru 2021. godine imenovana je za člana Etičkog odbora koji prati primjenu Kodeksa policijske etike pri Ministarstvu unutrašnjih poslova Crne Gore.

Udata je za Milana, sa kojim ima sina Petra.

ivanadjodjic.ga@gmail.com