Mehdina Kasiq Sutkoviq jeton në Podgoricë. Ajo përfundoi studimet universitare në Fakultetin e Shkencave Politike, drejtimi i Studimeve Evropiane. Në të njëjtin fakultet, ajo u regjistrua në studime të specializuara, drejtimi i Marrëdhënieve Ndërkombëtare.

Përfundoi me sukses trajnimin e saj për Lidere rinore si pjesë e Bursave të USAID’s Hope Fellowships. ajo përfundoi trajnimin për një aktiviste të të rinjve nën organizimin e Forumit MNE dhe Save the Children. Gjatë viteve të kaluara në sektorin e OJQ-ve, fitoi përvojë në punën me fëmijë dhe të rinj.

Është një përfaqësuese e Malit të Zi në London Academy of Art & Craft Decoupage. Ajo e do kreativitetin dhe artizanatin. Ka kanalin e tij në YouTube “Creativa MK” ku ndan kreativitetin e saj me të tjerët.

Me bashkëshortin e saj Mirzën kanë një djalë, Kerrimin dhe vajzën Merjem.

mehdinaks@yihr.org