Miloš Mitrić je iz Nikšića. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore. Na fakultetu obavljao funkciju predstavnika studenata, bio član Naučno-nastavničkog vijeća i član Komisije za kontrolu kvaliteta studiranja u sklopu fakulteta.

Nakon završenih studija radio je kod advokata Dragana Mitrića, zatim u Osnovnom sudu u Nikšiću i u Osnovnoj školi “Savo Pejanović”. Od 2022. godine radi u Građanskoj alijansi.

Oženjen je i otac je jednog djeteta.