Milosh Mitriq është nga Nikshiqi. Ka diplomuar në Fakultetin Juridik të Universitetit të Malit të Zi. Ka kryer funksionin e përfaqësuesit të studentëve në fakultet, ka qenë anëtar i Këshillit Shkencor-Mësimdhënës dhe anëtar i Komisionit për Kontrollin e Cilësisë së Studimeve në kuadër të fakultetit.

Pas përfundimit të studimeve ka punuar te avokati Dragan Mitriq, pastaj në Gjykatën Fillore në Nikshiq dhe në Shkollën Fillore “Savo Pejanoviq”. Që nga viti 2022 punon në Aleancën Qytetare.
Ai është i martuar dhe baba i një fëmije.