Pavle Qupiq është nga Podgorica. Ai diplomoi në Fakultetin e Drejtësisë, Universiteti i Malit të Zi. Është alumnist i Shkollës së Lidershipit Demokratik.

Ka punuar në OJQ Mans, agjencionin turistik “Montenegro Tourist Service” D.O.O. nga Podgorica, NP PN “Liqeni i Shkodrës” dhe “Buena Vista Habano” D.O.O. Podgorica. Që nga viti 2021 punon në Aleancën Qytetare.

Mori pjesë në përgatitjen e disa raporteve për monitorimin e punës së Parlamentit të Malit të Zi dhe trupave e tij të punës, raporteve mbi zbatimin e Planit të Veprimit për Kapitullin 23, si dhe raporteve mbi financimin e partive politike dhe fushatave zgjedhore në Malin e Zi.

Ai është i martuar dhe baba i një fëmije.

pavle@gamn.org